ข่าวที่น่าสนใจ

เลือกตั้งองค์การนิสิต มมส 60

องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการจัดการเลือกตั้ง คณะกรรมการองค์การบริหารงานนิสิตเพื่อคัดเลือกผู้สมัครหน้าใหม่ขึ้นมารับตำแหน่ง ผู้บริหารงานองค์การนิสิตในปี 2560 นี้ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผู้ลงสมัครเลือกตั้งทั้งสิ้น 3 พรรค ได้แก่ พรรคชาวดิน (เบอร์ 1) ,พรรคมอน้ำชี (เบอร์ 2) และ พรรคพลังสังคม (เบอร์ 3)

ซึ่งผู้สมัครแต่ละพรรคต่างก็งัดไม่เด็ดออกมาเรียกคะแนนให้พรรคตน เช่น การติดตั้งป้ายหาเสียงพร้อมนโยบายของพรรคไว้ตามจุดต่างๆรอบมหาวิทยาลัย หรือมีการจัดกิจกรรมต่างๆในมหาวิทยาลัยโดยใช้ชื่อพรรคเป็นผู้จัดงาน เพื่อเรียกคะแนนเสียงให้กับพรรคของตน เป็นต้น ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนิสิตเองว่าต้องการจะเลือกใครมาบริหารงานในองค์การนิสิตนี้

โดยการเลือกตั้งในครั้งนี้ จะมีการวางจุดเลือกตั้งไว้ตามคณะต่างๆทั่วมหาวิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นิสิตที่จะมาลงคะแนน สำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ จัดขึ้นทั้งหมด 2 วัน โดยแบ่งเป็น วันที่ 21 เมษายน 2560 สำหรับนิสิตปริญญาตรี และวันที่ 22 เมษายน 2560 สำหรับนิสิตสองปีต่อเนื่อง ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.00 น. หากนิสิตท่านใดมีความสนใจ สามารถลงคะแนนได้ที่จุดบริการประจำคณะที่ใกล้ที่สุดได้ ตามวันและเวลาดังกล่าว

วัชรพล พิมพกรรณ์ : รายงาน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: