ข่าวที่น่าสนใจ

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม. มหิดล (ศาลายา) ชวนร่วม “กิจกรรมค่ายเยาวชนนักสิทธิและสันติรุ่นที่ 1”

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนนักสิทธิและสันติรุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยได้ออกแบบหลักสูตรให้เอื้อต่อการนำไปใช้ได้จริงของนักกิจกรรม ในระดับของการวิเคราะห์สถานการณ์และการวางยุทธศาสตร์ของกลุ่มรวมไปถึงแนวทางการเขียนข้อเสนอเชิงนโยบาย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีส่วนสำคัญในการกระบวนการมีส่วนร่วมในสังคมการเมือง เศรษฐกิจ และ วัฒนธรรม โดยหวังว่าองค์ความรู้ดังกล่าวจะเพื่ออำนาจในการต่อรองของเยาวชนไทยได้มากยิ่งขึ้นและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม

สถาบันสิทธิมนุษยชน กล่าวต่ออีกว่า ผู้เข้าร่วมจะต้องพักค้างคืนที่มหิดลศาลายา 3 คืน ต่อด้วยการลงพื้นที่บ้านกรูดอีก 6 คืนโดยทางค่ายจะมีที่พักและอาหารรับรองโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ผู้ที่สนใจจะต้องกรอกใบสมัครภายในวันที่ 30 เม.ย. เพื่อให้คณาจารย์ได้คัดเลือกผู้ที่แสดงให้เห็นถึงความสนใจ และจะได้รับโอกาสที่จะสนับสนุนส่งเสริมได้ในระยะยาวจึงจะได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมหลักสูตรนี้

โดยมีเงื่อนไขการรับสมัครเข้าร่วมดังนี้

  1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องโอนเงินมัดจำเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการจำนวน 300 บาท

ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลเลขที่บัญชี 333-242384-1 (จะได้รับคืนหลังเข้าร่วมจนสิ้นสุดโครงการฯ) โดยส่งหลักฐานการโอนเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์มาที่ E-mail : bordin_bain@hotmail.com , sangchan27@gmail.com  ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 หากไม่มีการโอนเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ตามระยะเวลาที่กำหนด ทางคณะผู้จัดจะดำเนินการเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรอง

  1. การเดินทางมายังสถาบันฯ เดินทางโดยสารโดย รถทัวร์ หรือ รถไฟ ชั้นประหยัด

(รถไฟชั้น2 นอนปรับอากาศได้) เท่านั้น โปรดเก็บตั๋วเพื่อการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกับสถาบันผู้จัดกิจกรรม งบประมาณการเดินทางเบิกจ่ายตามจริงไม่เกิน 2,000 บาท การโดยสารโดยเครื่องบินทางสถาบันผู้จัดกิจกรรมจะไม่รับผิดชอบค่าเดินทางที่เกิดขึ้น

  1. โปรดเตรียมของใช้ส่วนตัว (รวมถึงผ้าเช็ดตัว) และยาโรคประจำตัว
  2. กรณี เจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ (ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน) การเข้ารักษาพยาบาล

ทางสถาบันผู้จัดกิจกรรมจะส่งเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น  หากผู้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนนักสิทธิและสันติรุ่นที่ 1  ประสงค์จะรับการรักษากับโรงพยาบาลเอกชนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง

สมัครได้ที่ : https://goo.gl/KV7e47

 

ณัฐวุฒิ  ไพอุปลี : รายงาน (ขอบคุณข้อมูลจากเพจ facebook : สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: