ข่าวที่น่าสนใจ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น จัดสัมมนา “พลิกUP ธุรกิจ ต่อติดด้วยทรัพย์สินปัญญา”

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น , หอการค้าจังหวัดขอนแก่น , สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น , สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ไอซีที และ องค์กรพันธมิตร จัดงานสัมมนาเรื่อง “พลิกUp ธุรกิจ ต่อติดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” โดยงานจะจัดขึ้น วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องหน้าเมือง โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานส่งเสริมส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หน่วยงานภายใต้การกำกับของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนดจัดงานสัมมนาเรื่อง “พลิก Up ธุรกิจ ต่อติดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs นำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา มายกระดับกระบวนการผลิตพัฒนาสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ ให้สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดระดับประเทศ และระหว่างประเทศ รวมถึงเพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการซอฟต์แวร์เข้าใจถึง การให้สิทธิหรือการใช้สิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้อง

หัวข้อในการสัมมนามีดังนี้

ช่วงที่ 1  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยไทยแลนด์ 4.0

ช่วงที่ 2  นโยบายการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา กับการก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0

ช่วงที่ 3  ถอดบทเรียน เปิดมุมคิดพลิกธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

ทั้งนี้ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยในงานไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สอบถามลายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ นางสาวเพชรราวลัย ขยันยิ่ง เบอร์โทรศัพท์ 095-6533467 หรือสามารถลงทะเบียนเข้าสัมมนาได้ที่ http://app.samartedtech.com/events/

 

บดีศร ลิ้มสวัสดิ์ : รายงาน   (ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: