ข่าวที่น่าสนใจ

งานอบรม “NIA’s Road Show to Regional Science Park”

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่งานอบรม “NIA’s Road Show to Regional Science Park” สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมดำเนินโครงการ “NIA’s Road Show to Regional Science Park” โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการสร้างความร่วมมือในด้านการพัฒนาโครงการนวัตกรรมร่วมกัน การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูล เทคโนโลยี และนวัตกรรมในพื้นที่เป้าหมาย รวมไปถึงขั้นตอนและกลไกของการขอรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานพันธมิตรอื่นๆ การส่งเสริมและผลักดันให้เกิดผลงานนวัตกรรมในระดับภูมิภาค เป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องมีความตื่นตัวใน การคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวให้กับผู้ที่สนใจในพื้นที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีกำหนดการวันอบรมของ 4 มหาวิยาลัยดังนี้
**วันที่ 27 เมษายน 2560 อุทยานวิทยาสาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
** วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 อุทยานวิทยาสาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี จ.นครราชสีมา
** วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 อุทยานวิทยาสาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
**วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 อุทยานวิทยาสาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 หมู่ 16 ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002
Tel. 043-202697, 085-0008164, 089-7127126, 043-202697 ต่อ 19
E-Mail : scpark@kku.ac.th
Website : sciencepark.kku.ac.th

ศรัณย์พร ศิริวิ : รายงาน
(ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: