ข่าวที่น่าสนใจ

ประกวดเรื่องสั้นระทึกขวัญ ตะวันส่องอะวอร์ด ครั้งที่10 หัวข้อ กลัว : FEAR

สำนักพิมพ์ตะวันส่อง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้นระทึกขวัญ ตะวันส่องอะวอร์ด ครั้งที่10 หัวข้อ “กลัว : FEAR” ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร

18136508_1487459311305074_885059194_n
สำนักพิมพ์ตะวันส่องก่อตั้งขึ้นเพื่อผลิตและเผยแพร่ผลงานวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมต่างประเทศ ทั้งนี้ทางสำนักพิมพ์มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมเยาวชนไทยให้รักการอ่านและการเขียน โครงการประกวดงานเขียนตะวันส่องอะวอร์ดนี้ จึงเป็นอีกกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สำนักพิมพ์มุ่งส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเป็นแรงสนับสนุนให้เกิดงานเขียนใหม่ๆ ที่มีคุณภาพในสังคมไทย

กติกา
1.เป็นเรื่องสั้นที่แต่งขึ้นมาใหม่ โดยให้มีเนื้อหาแนวระทึกขวัญ และให้มีความสอดคล้องกับหัวข้อที่ตั้งไว้
2.ผลงานที่ส่งจะต้องใช้ภาษาไทย ตัวอักษร Cordia ขนาดตัวหนังสือ 14 พอยท์ โดยจำกัดความยาว 10-15 หน้ากระดาษ A4
3.ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์มาก่อน และต้องไม่ลอกเลียน-ดัดแปลง-แปลมาจาก4.ผู้อื่น หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาขึ้น ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
4.ส่งผลงาน (ที่ปริ๊นท์ออกมาแล้ว), ซีดีที่บันทึกไฟล์ผลงาน, สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ชุด และใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.tawansong.com)
5.สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดเพศ และอายุของผู้แต่ง

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 8000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 5000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 3000 บาท
รางวัลชมเชยประเภทพล็อตเรื่องยอดเยี่ยม เงินรางวัล 2000 บาท
รางวัลชมเชยประเภทการใช้ภาษายอดเยี่ยม เงินรางวัล 2000 บาท
รางวัลชมเชยประเภทระทึกขวัญยอดเยี่ยม เงินรางวัล 2000 บาท
รางวัลงานเขียนเยาวชนดีเด่น เงินรางวัล 1000 บาท
รางวัลขวัญใจกองบรรณาธิการ เงินรางวัล 1000 บาท

ผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับใบประกาศนียบัตร และได้รับการพิจารณารวมเล่มตีพิมพ์ในนามของสำนักพิมพ์ตะวันส่อง
หมายเหตุ ทางสำนักพิมพ์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลใดรางวัลหนึ่ง หากไม่มีผลงานที่เหมาะสมกับเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด

กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงานภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยนับเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ส่งผลงานของคุณมาได้ที่ 20 ถ.กรุงเทพกรีฑา สะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
ประกาศผลวันที่ 1 กันยายน 2560 ทางเว็บไซต์สำนักพิมพ์ตะวันส่อง และทางเฟซบุ๊ก Tawansong Publishing
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-2736-0225 หรืออีเมล tawansong007@yahoo.com

จุฑาทิพย์ สุขวิเศษ : รายงาน
(ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก เพจเฟซบุ๊ก Tawansong Publishing)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: