ข่าวที่น่าสนใจ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโปรแกรมการแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ Dankook University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้

            มหาวิทยาลัยดันกุ๊ก  (Dankook University)  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโปรแกรมการแลกเปลี่ยนนิสิต (Dankook University Exchange Program)  ณ  Dankook University ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2560 โดยนิสิตที่สนใจสามารถดูโปรแกรมต่างๆ ได้ที่ http://www.dankook.ac.kr/web/international/courses-taught-in-english

โดยนิสิตที่สนใจสามารถกรอก ใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/OKYnU3 หรือจัดส่งเอกสารฉบับจริงได้ที่ นางสาวจีรนันท์  สุทธิจันทร์  กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ  กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ที่อีเมล์ jeeranan.s@msu.ac.th

 

เพชรรัตน์ โทอื้น : รายงาน

(ขอขอบคุณข้อมูลจาก  งานกิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: