เปิดโปงอาจารย์รับสินบนเรียกเงินนิสิตเพื่อแลกเกรด

เปิดโปงอาจารย์ มมส รับสินบนจากนิสิตเพื่อแลกเปลี่ยนเกรด โดยชี้ช่องทางให้นิสิตเรียนพิเศษในวันหยุด หากไม่ว่างก็มีแนวข้อสอบให้พร้อมเฉลย ด้านนิสิตเผยอาจารย์เสนอให้จ่ายเงินตั้งแต่ 500 – 2,000 บาท ยันได้เกรดเอแน่นอน ขณะที่สภาคณาจารย์แจงหากอาจารย์กระทำผิดจริงต้องได้รับบทลงโทษตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและถูกไล่ออก แต่ยังไม่เคยได้รับการร้องเรียนมาก่อน คาดเพราะได้ผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์สื่อมวลชนได้รับแจ้งจากนิสิตที่เรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่ามีอาจารย์หนึ่งคนในมหาวิทยาลัยมีการเรียกรับเงินสินบนจากนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อแลกกับผลการเรียน ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเคยเกิดขึ้นแต่ไม่ได้รับการร้องเรียน ดังนั้น ผู้สื่อข่าวจึงได้ติดต่อขอสัมภาษณ์ไปยังนิสิต ที่เคยถูกอาจารย์ติดต่อเข้าไปพบเพื่อเสนอการติดสินบน โดยมีนิสิต 3 คนประสงค์จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้

ผลการเรียนที่วัดค่าด้วยเงิน

น.ส.เอ (นามสมมติ) นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้สัมภาษณ์ว่า ตนได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ในภาคเรียนที่ 1/2558 ต่อมาได้เข้าเรียนตามปกติ จนกระทั่ง ถึงสัปดาห์หนึ่งของการเรียน มีการสอบเก็บคะแนนเกิดขึ้นในห้องเรียน โดยอาจารย์ประจำรายวิชา จะเรียกสอบสนทนาปากเปล่าเพื่อวัดความรู้ของนิสิตในรายวิชานั้น ซึ่งตนทำคะแนนได้ไม่ถึงเกณฑ์ และในช่วงท้ายของคาบเรียน อาจารย์ประจำวิชาเดินมาหาตนเพื่อสอบถามว่า ตนอยากเรียนพิเศษในรายวิชาดังกล่าวหรือไม่ และติดต่อให้เข้าพบภายในห้องพักของอาจารย์

“เราจึงไปพบด้วยความกลัวว่าจะไม่ผ่านในรายวิชาดังกล่าว เมื่อถึงห้องพักอาจารย์จึงเสนอให้เรียนพิเศษในวันเสาร์ของทุกสัปดาห์ โดยมีค่าใช้จ่ายในการเรียนจำนวน 1,000 บาท เนื่องจากเราไม่ต้องการเรียนเพิ่มเติมและบอกไปว่า ไม่สะดวกที่จะมาเรียนในวันหยุด อาจารย์จึงพูดเชิงหว่านล้อมว่า หากไม่สะดวกก็ไม่ต้องมาเรียนพิเศษก็ได้ เพียงแค่จ่ายเงินค่าเรียน อาจารย์ก็จะการันตีผลการเรียนในรายวิชาดังกล่าว” น.ส.เอ ให้ข้อมูลถึงวิธีการเรียกรับเงินของอาจารย์

นายบี (นามสมมติ) นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เพื่อนได้มาชักชวนตนว่าอาจารย์มีการสอนพิเศษนอกตาราง ซึ่งอาจารย์จะมีการนัดนอกรอบผ่านทางเฟซบุ๊กหรือไม่ก็ติดต่อโดยตรง เพื่อให้ข้อสอบพร้อมกับเฉลย เกณฑ์ของราคาก็จะอยู่ระหว่าง 500 –2,000 บาท และขึ้นอยู่กับหน้าตาของนิสิต เพราะแต่ละคนถูกเสนอราคาที่แตกต่างกัน ส่วนตนนั้นถูกเรียกในราคา 1,000 บาท โดยอาจารย์รับปากว่าจะได้เกรดเอแน่นอน ทั้งนี้ ตนเคยติดสินบนอาจารย์มาแล้วครั้งหนึ่งและในภาคเรียนที่ 2/2559 และอาจารย์ประจำวิชาก็ได้ยื่นข้อเสนอในการติดสินบนเพื่อแลกเกรดกับตนอีกครั้ง

ด้านนายซี (นามสมมติ) นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เล่าให้ฟังว่า ในช่วงที่ตนอยู่ปี 3 ในภาคเรียนที่ 1/2558 เคยถูกชักชวนเพื่อติดสินบนแลกเกรด แต่ตนมองว่าเป็นการทุจริตและไม่เหมาะสม ตนจึงเลือกที่ไม่ติดสนบนเพื่อแลกมาซึ่งเกรดที่ไม่ได้มาจากความสามารถ

ผู้สื่อข่าวได้สอบถามต่อไปว่าเพราะเหตุใดจึงไม่ทำการร้องเรียนถึงเรื่องที่เกิดขึ้น นายซี กล่าวว่า ตนเกรงถ้าหากร้องเรียนไปจะได้รับผลกระทบกับการเรียนในรายวิชานั้น

พบเรือจ้างทำผิดร้องเรียนได้

ต่อเรื่องนี้ ดร.ดุจฉัตร จิตบรรจง รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เปิดเผยว่า ตั้งแต่มีการจัดการเรียนการสอนมายังไม่เคยมีกรณีดังกล่าว โดยหลัก ๆ แล้ว สิ่งแรกที่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยควรยึดมั่น คือเรื่องจรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า 1.พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม โดยไม่หวังผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนใด ๆ โดยมิชอบ 2.พึงปฏิบัติหน้าที่สอนและอบรมศิษย์ด้วยความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร และพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 3.พึงให้คำแนะนำ ปรึกษา และร่วมมือ แก่ศิษย์และผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์โดยเสมอภาคปราศจากอคติ

“เรื่องของการรับสินบนเพื่อแลกกับคะแนนเป็นการผิดจรรยาบรรณอยู่แล้ว และในการประเมินอาจารย์ก็มีกรอบไว้อยู่แล้วว่าไม่ให้อาจารย์ผิดจรรยาบรรณหรือผิดวินัยต่าง ๆ ถ้าถามว่าควรทำหรือไม่ แม้ว่าไม่มีตัวกำหนดเรื่องของจริยธรรมวิชาชีพครู ก็ควรคำนึงถึงบทบาทหน้าที่ได้รับผิดชอบ” ดร.ดุจฉัตร กล่าว

ด้านแนวทางการป้องกัน ดร.ดุจฉัตร กล่าวต่อว่า  เรื่องการป้องกันคงให้คำตอบได้ยาก ต้องมองในด้านการกระทำมากกว่า ซึ่งจะหมายถึงการกระทำในส่วนบุคคลของอาจารย์แต่ละท่าน เพราะในรายวิชาทุกวิชาเราก็ปลูกฝังถึงเรื่องจริยธรรมเสมอ ขึ้นอยู่กับจริยธรรมส่วนบุคคลต่อวิชาชีพว่ามีมากน้อยเพียงใด ส่วนช่องทางในการร้องเรียนสามารถทำได้อย่างแน่นอน เช่น สามารถทำหนังสือร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ หากเกิดกรณีนี้ขึ้นภายในคณะก็สามารถร้องเรียนคณบดีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ถ้าเกิดในรายวิชาศึกษาทั่วไปก็จะมีผู้อำนวยการบริหารของสำนักศึกษาทั่วไป ซึ่งเรื่องจะถูกนำมาพิจารณา อย่างไรก็ตาม เราต้องให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่ถูกร้องเรียนและต้องแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริง

ผศ.ดร.สุรศักดิ์ คำคง หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวถึงกรณีการร้องเรียนและการติดสินบนว่า ให้ดูทั้งสองด้านคือทั้งอาจารย์และนิสิต หากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นให้มาแจ้งเพื่อทำการร้องเรียน อย่างที่สองคือเราไม่ทราบว่านิสิตหรืออาจารย์เป็นผู้เริ่มก่อน เช่น กรณีนิสิตบางคนจะติดเอฟหรือใกล้จะถูกรีไทร์ ก็จะมีการพูดคุยกับอาจารย์ในรายวิชานั้น ๆ เกี่ยวกับเรื่องการขอคะแนน เพื่อไม่ให้ตนติดเอฟหรือถูกรีไทร์ กรณีดังกล่าวถือเป็นการยินยอมทั้งสองฝ่าย ส่วนนิสิตคนอื่น ๆ ที่ได้ยินว่ามีการติดสินบนแต่ไม่กล้าร้องเรียน จึงเป็นเหตุให้มีกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้น ไม่ถูกตรวจสอบ

ผศ.ดร.สุรศักดิ์ กล่าวต่อว่า ในด้านจริยธรรม หากมองในจริยธรรมหรือจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้สอน การที่จะเข้ามาสอนในระดับอุดมศึกษาจะต้องเคารพจรรยาบรรณวิชาชีพระดับหนึ่ง แต่ในแง่ของความเป็นมนุษย์ สิ่งเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ทั้งนี้เรื่องการผิดจรรยาบรรณและจริยธรรมซึ่งขึ้นอยู่กับทั้งสองฝ่าย ส่วนใหญ่จะมีนิสิตมาขอคะแนนหรือความเห็นใจ และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ โดยที่อาจารย์ไม่สามารถเรียกรับของต่าง ๆ จากนิสิตได้ ในส่วนของอาจารย์ชาวต่างชาติ ทางคณะก็ได้มีการพูดคุยและอบรมเกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพราะตั้งแต่สอนมายังไม่เคยเกิดกรณีดังกล่าวและยังไม่ได้รับการร้องเรียนแต่อย่างใด แต่ถ้าหากเกิดมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น ทางคณะก็จะทำการตรวจสอบทันที

ผศ.ดร.ประยูร วงศ์จันทรา รองประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แสดงความคิดเห็นในกรณีนี้ว่า จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ ซึ่งเป็นข้อบังคับที่อาจารย์ทุกคนต้องพึงปฏิบัติตามกฎระเบียบ กรณีรับสินบนจากนิสิตถือเป็นกรณีผิดวินัยอย่างร้ายแรง ทางสภาคณาจารย์ได้มีบทลงโทษ โดยมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว หากพบว่ามีการกระทำความผิดจริง จะถูกดำเนินการทางวินัยถึงขั้นไล่ออกจากการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ประยูร กล่าวทิ้งท้ายว่า ผู้ถูกกล่าวหาสามารถยื่นสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดำเนินการทางจรรยาบรรณได้ โดยยื่นต่อกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว

เรือจ้างรับสินบนมีโทษถึงติดคุก

การที่อาจารย์รับสินบนจากนิสิต นอกจากจะมีความผิดในด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณแล้ว ยังมีความผิดทางกฎหมายอีกด้วย นายโภคิน จตุรภัคโภคิน ทนายความสำนักกฎหมาย ไวท์ โอเชี่ยน จ.นครราชสีมา ให้ข้อมูลว่า การติดสินบนหรือการเรียกรับสินบนเพื่อกระทำการใดหรือไม่กระทำการใด ถือว่าผิดกฎหมายตามมาตรา 143 และ 144 แห่งประมวลกฎหมายอาญา มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการรับสินบนแล้วหรือไม่ หากเพียงแค่มีการพูดคุยเพื่อที่จะติดสินบนหรือเรียกรับสินบน ความผิดย่อมเกิดขึ้นแล้วจากเจตนาที่จะติดสินบนหรือเรียกรับสินบน

นายโภคิน กล่าวต่ออีกว่า สำหรับคนกลางแม้จะไม่ได้ติดสินบนโดยตรง หากแต่เป็นคนกลางเพื่อที่ให้คนทั้งสองทำการทุจริต คนกลางก็ย่อมที่จะมีความผิดตามไปด้วย ยิ่งเป็นในเรื่องของระบบการศึกษาแล้ว ถือว่ามีผลอย่างมากในอนาคต ซึ่งกรณีที่อาจารย์เรียกรับสินบนหรือนิสิตติดสินบนอาจารย์ ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิด ฝ่ายต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ควรเข้าไปทำการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าว

เมื่อเรือจ้างรับเงินจ้าง เรื่องเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณของตน ขณะที่ทางมหาวิทยาลัยเองควรมีการตรวจสอบและมีกระบวนการที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งลดแรงจูงใจให้มีการทำความผิดลดน้อยลง เพื่อให้อาจารย์และนิสิตตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง

แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในข้อ 6 ระบุว่า อาจารย์ต้องมีจรรยาบรรณต่อนิสิต ผู้รับบริการ ประชาชนและสังคม ดังนี้

  1. พึงมีความเมตตากรุณาต่อศิษย์ และผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันด้วยความบริสุทธิ์ใจ
  2. พึงยินดีช่วยเหลือส่งเสริมศิษย์ และผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
  3. พึงเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดความรู้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

ที่มา : คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับปรับปรุง ปี 2555

4 Comments on “เปิดโปงอาจารย์รับสินบนเรียกเงินนิสิตเพื่อแลกเกรด

  1. ที่เขียนๆมาเนี่ย มีหลักฐานหรือเปล่า แล้วหลักฐานแน่นไหม ถ้าแน่ส่งไปสิ ผอ.ศึกษาทั่วไป แต่อ่านมาไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่

    ถูกใจ

  2. แล้วในกรณีนี้มีการดำเนินการอย่างไรต่อไปครับ…สื่อภายใน ม. จะติดตามต่อหรือไม่…หรือจะจบแค่นี้ในการนำเสนอข่าว…การมีพยานหลายคน…ใช่ว่าจะจบ…เพราะหากไม่มีการดำเนินการใดๆ…ก็เท่ากับว่า อ. ก็เป็นเพียงผู้ต้องสงสัย…หรือเป็นแค่การดิสเครดิตกันเท่านั้น…

    ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: