ข่าวที่น่าสนใจ

กลุ่มนักกีฬาเอ็กซ์ตรีม มมส วอนมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน

กลุ่มนิสิตนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมวอน มมส สนับสนุนกีฬาเอ็กซ์ตรีมพร้อมจัดหาสนามฝึกซ้อม ด้านประธานชมรมจักรยานอยากให้เดินหน้าโปรโมทกีฬาแนวนี้เพื่อให้คนหันมาสนใจเพิ่มมากขึ้น ขณะที่กองกิจการนิสิตแจงต้องจัดตั้งชมรมเอ็กช์ตรีมจึงจะทำการของบประมาณได้และพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) ได้มีการตั้งกลุ่มเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีม(Extreme Sport) หรือกีฬาท้าทายชนิดจักรยาน แต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัย ซึ่งนิสิตกลุ่มนี้ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยผ่านทางชมรมจักรยาน มมส (GreenBike MSU) จึงอยากให้ทางมหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสำคัญของกีฬาชนิดนี้มากขึ้นโดยกีฬาเอ็กซ์ตรีมเป็นกีฬาที่ใช้ความท้าทาย เป็นที่นิยมกันในเฉพาะกลุ่ม ถึงแม้ยังไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายในประเทศไทยมากนัก แต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่สนใจกีฬาชนิดนี้

นายนเรศ อนันตศิริจินดา ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคามนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมชนิดจักรยาน เปิดเผยว่า สมาชิกในกลุ่มมีอยู่ทั้งหมด 8 คนเริ่มต้นจากเป็นกลุ่มเล็กๆเล่นไปตามสถานที่ต่างๆ จนกระทั่งได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของชมรมจักรยาน มมส ปัจจุบันก็ยังไม่มีสนามซ้อมที่ได้มาตรฐาน โดยอาศัยสนามเทนนิสของมหาวิทยาลัยในการฝึกซ้อมซึ่งไม่เอื้ออำนวยต่อการฝึกซ้อมของกลุ่มนักกีฬาจักรยานเอ็กซ์ตรีม ที่ผ่านทางนักกีฬาเองก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัดและระดับประเทศ ประเภทการแข่งขันเซอร์กิต รุ่นมือใหม่ ปี 2556 ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้อันดับที่ 3 และที่อุดรธานีได้อับดับ 1

นายนเรศ กล่าวต่อว่า ต่อมาในปี 2559 รุ่นโปรที่ชลบุรีได้อันดับ 5 ในการเข้าแข่งทั้งหมดทุกรายการแต่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัย จึงอยากให้ทางมหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสำคัญของตัวกีฬาเอ็กซ์ตรีมแล้วเข้ามาให้การสนับสนุนมากขึ้นไม่ใช่แค่กีฬาจักรยานเอ็กซ์ตรีม แต่อยากให้สนับสนุนกีฬาเอ็กซ์ตรีมทุกประเภท ทั้งกีฬา สเก็ตบอร์ดและจักรยานเอ็กซ์ตรีม ทั้งในอนาคตอยากให้มีสนามกีฬาเอ็กซ์ตรีมโดยเฉพาะ เพราะสนามที่ใช้ในปัจจุบันที่ทางชมรมจักรยาน มมส เป็นคนประสานให้ ก็มีปัญหาเรื่องพื้นแตก ไฟไม่ค่อยสว่างและมีกีฬาประเภทอื่นได้เข้ามาใช้พื้นที่ อาจก่อให้เกิดอันตรายในเรื่องอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬาชนิดนี้จึงอยากให้มีสนามสำหรับกีฬาเอ็กซ์ตรีมโดยเฉพาะ

ด้านนายภัทราวุธ โคไธสง ประธานชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยมหาสารคามกล่าวว่า ปัจจุบันมีคนสนใจในเรื่องการใช้จักรยานมากยิ่งขึ้นแต่ในด้านของกีฬาจักรยานเอ็กตรีมยังเป็นที่รู้จักกันในส่วนน้อยหรือบางคนไม่รู้จัก ซึ่งหลักๆ ทางชมรมจักรยาน มมสได้รับการสนับสนุนจากองค์กรนิสิตมมส และจากหน่วยงานภาคเอกชน เงินที่ได้รับมาจากการสนับสนุนส่วนหนึ่งก็แบ่งให้กับทางกีฬาจักรยานเอ็กซ์ตรีม ซึ่งกีฬาชนิดนี้เป็นแหล่งดึงดูดจุดสนใจของผู้ใช้จักรยานเป็นอย่างมาก

นายภัทราวุธ กล่าวต่อว่า กีฬาเอ็กซ์ตรีมเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชมรมจักรยาน ยังไม่ได้มีการแบ่งแยกอย่างชัดเจน ทำให้คนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นชมรมจักรยานเอ็กซ์ตรีม เพราะเวลาจัดกิจกรรมของทางชมรมส่วนใหญ่จะนำจักรยานเอ็กซ์ตรีมมาจัดการแสดง จึงอยากให้มีการแยกเป็นชมรมกีฬาเอ็กซ์ตรีมโดยเฉพาะ โดยคนส่วนใหญ่ใน มมส ไม่รู้จักชมรมจักรยานและกีฬาเอ็กซ์ตรีมว่าอยู่ส่วนไหนของมหาวิทยาลัย ทำให้ผู้คนไม่ค่อยกล้าเข้ามาที่ชมรม จึงทำให้อนาคตเป็นไปได้ยากที่จะมีคนเข้ามาสานต่อชมรมจักรยานและกีฬาเอ็กซ์ตรีมของมหาวิทยาลัย ทางชมรมจึงอยากให้มหาวิททยาลัยโปรโมทการใช้จักรยานและกีฬาเอ็กซ์ตรีม เพื่อให้คนทั่วไปรู้จักและหันมาสนใจกีฬาชนิดนี้มากยิ่งขึ้น

นายมนตรี เทมียโก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคามเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมนิสิตและพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ แต่หากการที่จะได้รับจัดสรรเงินสนับสนุนนั้นทางกลุ่มกีฬาเอ็กซ์ตรีมจะต้องจัดตั้งเป็นชมรมอย่างถูกต้องเสียก่อนถึงจะได้รับเงินสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัย หากยังไม่จัดตั้งเป็นชมรมจะไม่ได้รับเงินในส่วนนี้

นายมนตรี กล่าวต่อว่า ในกรณีของกลุ่มจักรยานเอ็กซ์ตรีม หากใช้ชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของชมรมจักรยานมมส การขอรับการสนับสนุนในด้านต่างๆจากมหาวิทยาลัยต้องผ่านทางชมรมจักรยาน มมส ทางกลุ่มต้องให้หัวหน้าชมรมจักรยานเขียนโครงการมาเสนอของบประมาณเพิ่มเติมและมหาวิทยาลัยจะมีการพิจารณาต่อไป

หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน : รายงาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: