ข่าวที่น่าสนใจ

วิกฤตนาสีนวล น้ำท่วมนาข้าวเสียหายกว่า 5 แสนบาท

สืบเนื่องจากเดือนสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมาเกิดอุทกภัยจากพายุเซินกา ทำให้จังหวัดมหาสารคามเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ 12 อำเภอ ได้แก่ พยัคฆภูมิพิสัย วาปีปทุม กันทรวิชัย ชื่นชม กุดรัง โกสุมพิสัย นาเชือก เมืองมหาสารคาม เชียงยืน นาดูน ยางสีสุราช และบรบือ ส่งผลให้น้ำท่วมนาข้าวของชาวบ้านหลายจุด หนึ่งในนั้นคือบริเวณบ้านนาสีนวล อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เนื่องจากพื้นที่ไร่นาของชาวบ้านติดกับห้วยเชียงส่ง ซึ่งเป็นปลายน้ำก่อนไหลลงแม่น้ำชี สร้างความเสียหายให้กับเกษตรอย่างมาก

นางสำรวย จำปาน้อย ชาวบ้านบ้านนาสีนวล กล่าวว่า พื้นที่ไร่นาของตนมีทั้งหมด 13 ไร่ เสียหายจากน้ำท่วมไป 8 ไร่ โดยตนลงทุนไปแล้วทั้งค่าไถนา ค่าปุ๋ย ค่าหว่านข้าว ประมาณ 2 หมื่นบาท ซึ่งปีที่ผ่านๆมาก็มีน้ำท่วมที่นาบ้าง แต่เนื่องจากที่นาของตนติดกับห้วยน้ำเชียงส่งซึ่งเป็นปลายน้ำก่อนไหลลงแม่น้ำชี จึงสามารถระบายน้ำออกแม่น้ำชีได้ทัน แต่ปีนี้มีพายุเกิดฝนตกหนัก ระดับน้ำแม่ในน้ำชีสูงมาก ส่งผลให้ห้วยเชียงส่งไม่สามารถระบายน้ำออกไปได้ ส่วนความช่วยเหลือเบื้องต้นจากทางองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ได้ให้ชาวบ้านไปแจ้งความเสียหายไว้เพียงเท่านั้น

ด้านนายมนตรี ศรีสุข ชาวบ้านบ้านนาสีนวล เผยว่า ตนมีพื้นที่ไร่นาทั้งหมด 15 ไร่ ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในครั้งนี้เกือบทั้งหมด โดยพื้นที่นาของตนติดกับลำห้วยและเป็นพื้นที่ลุ่มจึงทำให้เกิดน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งครั้งแรกตนคาดการณ์น้ำท่วมไว้ไม่เกินสองสัปดาห์น้ำน่าจะลดลง แต่ผ่านมาหนึ่งเดือนน้ำยังไม่สามารถระบายออกจากที่นาของตนได้หมด ส่งผลทำให้ต้นข้าวในนาเน่าเสียหายทั้งหมด ในส่วนของการช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐ ได้มีผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเข้ามาช่วยกำกับดูแลในส่วนของเอกสารยืนยันน้ำท่วม เพื่อส่งไปยังสำนักงานเกษตรตำบล

“ถ้าถามว่ามันคุ้มไหมกับค่าใช้จ่ายของเกษตรกรที่รัฐจะชดเชยให้ มันไม่คุ้มค่าหรอก ทั้งค่าไถนา ค่าปุ๋ย ค่าหว่านก็หมดไปหลายหมื่นมีแต่จะขาดทุน แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมาก เพราะมันไม่ได้ท่วมในพื้นที่เดียว มันท่วมทั่วภาคอีสาน รัฐช่วยได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นดีกว่าไม่ช่วยอะไรเลย” นายมนตรี กล่าวทิ้งท้าย

ด้านนายทองเลื่อน จำปาแดง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 18 บ้านนาสีนวล อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า ประชากรในหมู่ที่ 18 บ้านนาสีนวล ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม 45 ราย 470 ไร่ ซึ่งผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่รับดำเนินเรื่องและสำรวจพื้นที่ความเสียหาย ในส่วนของการช่วยเหลือที่มันล้าช้า เพราะว่าประชากรในแถบตำบลนาสีนวลมีทั้งหมด 27 ตำบล ส่งผลให้การบริหารจัดการเรื่องเอกสารเกิดความล้าช้าไปด้วย ซึ่งในการช่วยเหลือจากทางรัฐมี 2 ส่วนคือ

1.น้ำท่วมจริง คือ การช่วยเหลือคนที่โดนน้ำท่วมจริง ซึ่งเสียหายจริงให้ไม่เกิน 30 ไร่ จะได้เงินช่วยเหลือไร่ละประมาณ 1,100 – 1,300 บาท

2.เยียวยา คือ ผลกระทบที่มีเขตประกาศภัยพิบัติที่ชาวบ้านขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรจริงกับสำนักงานเกษตรกรตำบล โดยให้เป็นครอบครัวหลังละ 3,000 บาท ผู้ที่มีผลกระทบจากน้ำท่วมน้อยก็จะได้รับการเยียวยาเช่นกัน และในกรณีที่เป็นฟาร์มปลาจะได้ประมาณ 4,000 บาท คิดเป็นไร่เช่นเดียวกันกับพื้นที่นา

ด้านนายทองเลื่อน เผยต่ออีกว่า สาเหตุที่น้ำท่วมเป็นเพราะว่าพื้นที่นาของชาวบ้านอยู่ติดกับลำห้วย ที่ระบายจากทางเหนือลงมา (จากอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นมายังห้วยเชียงส่งจังหวัดมหาสารคาม)    ซึ่งผนังกั้นน้ำมันไม่ติดกัน ส่งผลให้น้ำที่ไหลลงมาที่ห้วยเชียงส่งและพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ลุ่ม ทำให้เกิดน้ำท่วมและไม่สามารถระบายออกได้

จากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม ประเมินความเสียหายอุทกภัยเบื้องต้นน้ำท่วมในจังหวัดมหาสารคามคิดเป็นมูลค่า 100 ล้านบาท โดยพื้นที่การเกษตรเสียหายราว 5 แสน 8 หมื่นบาท และขณะนี้ยังคงมีอำเภอที่น้ำท่วมขังอยู่ทั้งหมด 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอกันทรวิชัย และอำเภอเมืองมหาสารคาม

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: