ข่าวที่น่าสนใจ

กยศ. อนุมัติช้า นิสิตพึ่งเงินนอกระบบ

นิสิตโอดกยศ. อนุมัติวงเงินล่าช้า กระทบผู้ปกครองกู้ยืมเงินนอกระบบจ่ายค่าเทอมก่อน ด้าน ผอ. กองกิจการนิสิต มมส ชี้ เหตุอนุมัติวงเงินล่าช้า ต้องผ่านการตรวจสอบเอกสารบุคคลให้ถูกต้อง ด้านเจ้าหน้าที่กยศ.คณะฯ  แจง กระบวนการตรวจสอบหลายขั้นตอน ส่งผลอนุมัติล่าช้า

นายสุนทร เดชชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) กล่าวว่า ในการดำเนินงานเรื่องกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)นั้น กองกิจการนิสิต ได้ร่วมมือทั้ง 20 คณะในมหาวิทยาลัย โดยหลังจากที่ทางคณะได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารในเบื้องต้นแล้ว ทางแต่ละคณะจะส่งเอกสาร กยศ ทั้งหมดมายังกองกิจการนิสิต เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบอีกครั้ง เมื่อทำการตรวจสอบเอกสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนทั้งหมดจะถูกนำเสนอผู้บริหาร เพื่อเซ็นเอกสารในส่วนของการอนุมัติกู้ และจะมีเจ้าหน้าที่ของแต่ละคณะเซ็นเป็นพยาน โดยหลังจากที่แต่ละคณะตรวจสอบแล้ว หากพบปัญหา ทางกองกิจการนิสิตจะประสานงานไปทางคณะ จึงทำให้ใช้ระยะเวลาพอสมควร ทั้งนี้เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยมีจำนวนนิสิตที่กู้จำนวนมากจึงใช้เวลาพอสมควร

นายสุนทร กล่าวต่อไปว่า เมื่อมีการตรวจสอบที่ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ทางมหาลัยวิทยาลัยจะเป็นผู้นำเอกสารทั้งหมดให้ทางสำนักงานใหญ่ด้วยตนเอง โดยจะไม่มีการจ้างหน่วยงานนอกเพื่อจะขนส่งเอกสาร ทั้งนี้เนื่องมาจากเคยประสบกับปัญหาเอกสารของนิสิตผู้กู้สูญหายขณะขนส่ง

นายสุนทร เดชชัย ยังกล่าวต่ออีกว่า โดยลำดับขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารของสำนักงานใหญ่ จะตรวจเอกสารของมหาวิทยาลัยที่มีผู้กู้จำนวนน้อยเสียก่อน ต่อจากนั้นทยอยตรวจสอบกลุ่มมหาวิทยาลัยที่มีผู้กู้จำนวนมาก สำหรับมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีผู้กู้จำนวนมากประมาณ 12,000 ราย จำนวนนี้รวมถึงผู้กู้ กรอ.(กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ) ถือว่ามียอดที่ลดลงกว่าทุกปี

ด้านนายวิชิต ก้อนนาค เจ้าหน้าที่งานกิจการนิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า หลังจากที่นิสิตผู้กู้ยืม กยศ ได้ทำการเซ็นสัญญาการกู้ยืมในแต่ละปีการศึกษาแล้ว สัญญาจะถูกแยกออกเป็น 2 ฉบับ ส่วนที่หนึ่งทางคณะจะเป็นผู้เก็บไว้แล้วอีกส่วนจะส่งไปยังมหาวิทยาลัย ซึ่งทางคณะจะมีการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนจัดส่งเอกสารทั้งหมดไปทางมหาวิทยาลัย โดยจะมีการตรวจสอบตั้งแต่การเซ็นเอกสารครบถ้วนหรือไม่ บัตรประชาชนผู้กู้หมดอายุหรือไม่ มีการเขียนวันที่หรือไม่ ฯลฯ ซึ่งในส่วนนี้หากนิสิตที่กู้ยืมมีจำนวนมากก็จำเป็นที่ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบจึงจะส่งไปทางมหาวิทยาลัยเป็นลำดับต่อไป

นางสาวตวิษา โยธี นิสิตปี คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยว่า ตนได้ทำการกู้ กยศ มาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งการกู้ในช่วงแรกทาง กยศ ได้อนุมัติวงเงินเข้าบัญชีธนาคารตามช่วงเวลาการเริ่มเปิดปีการศึกษาตามปกติ แต่ในช่วงหลังทาง กยศ มีการอนุมัติเงินที่ล่าช้า ส่งผลให้บางปีการศึกษาตนจำเป็นต้องสำรองจ่ายค่าเทอมก่อน โดยทาง กยศ จะจ่ายส่วนนี้คืนให้ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม เมื่อจำเป็นต้องสำรองจ่ายค่าเทอมไปก่อน ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ไม่น้อย ส่งผลกระทบให้ผู้ปกครองจำเป็นต้องกู้ยืมเงินมาเพื่อจ่ายค่าเทอมให้ก่อน

นางสาวณัฐธิดา งามแจ่ม นิสิตปี 3 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า ตนได้กู้ยืมเงิน กยศ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จนถึงระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2  เหตุผลที่กู้ยืม เพราะตนหวังว่าจะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทางครอบครัวได้บ้าง ซึ่งการอนุมัติเงินที่ล่าช้าของ กยศ ส่งผลกระทบอย่างมากเพราะทางครอบครัวจำเป็นต้องหาเงินสำรองจ่ายค่าเทอมไปก่อน ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นการกู้หรือไม่กู้ ก็ไม่มีผลแตกต่างกันมากสักเท่าไหร่ เมื่อขึ้นปี 3 ตนจึงตัดสินใจที่จะไม่กู้ กยศ ต่อ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: