ข่าวที่น่าสนใจ

แลนมาร์คใหม่เมืองมหาสารคาม เทศบาลผุดโครงการปรับภูมิทัศน์คลองสมถวิลฯ ทีมคณาจารย์สถาปัตย์มมส. ร่วมออกแบบ

เทศบาลเมืองมหาสารคามผุดโครงการปรับภูมิทัศน์คลองสมถวิลราษฎร์ แผนพัฒนาเมืองน่าอยู่ชูคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นอัตลักษณ์แก่ชาวมหาสารคาม เน้นแก้ไขปัญหาน้ำเสียและการจราจร ใช้งบประมาณกว่า 67,168,500.- บาท ระยะดำเนินการ 750 วัน โดยมีทีมคณาจารย์จากศูนย์วิจัยและสร้างสรรค์ RCDC คณะสถาปัตยกรรมผังเมืองและณฤมิตศิลป์ ร่วมออกแบบ

อาจารย์วรวิทย์ จันทเดช ประธานหลักสูตร สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามหนึ่งในผู้ร่วมออกแบบตำแหน่งสถาปัตยกรรมหลักกำกับในเรื่องการออกแบบภูมิทัศน์ (element design) กล่าวว่า เรื่องของน้ำในคลองสมถวิลฯ ถือเป็นโจทย์แรกที่จำเป็นจะต้องคำนึงถึงในการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ ปัจจุบันน้ำในคลองสมถวิลฯ มีสภาพที่ไม่ดีอย่างที่เห็น หน้าฝนก็จะท่วม พอหน้าแล้งก็จะแห้ง จากข้อมูลข้างต้นจึงเป็นโจทย์ที่ว่าทำอย่างไรจึงจะมีน้ำในคลองเต็มตลอดทั้งปี อีกทั้งต้องเป็นน้ำที่ไม่เสียและระบายได้ดี ขณะที่ออกแบบจึงได้ใช้วิธีขุดลอกเลนบางส่วนที่สะสมแต่เดิมออกประมาณ 50 เซนติเมตร แล้วมีการกั้นฝายชะลอน้ำเป็นช่วงๆ แต่จะมีบางพื้นที่ที่ใช้ระบบการสูบน้ำกลับ และสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำใกล้เคียงเข้ามาในคลองเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำมีการรักษาระดับน้ำให้เพิ่มอยู่ตลอด

“ตอนนี้ทางเทศบาลได้แยกท่อน้ำเสียออกจากคลองแล้วบางส่วน และในอนาคตจะถูกแยกออกทั้งหมด จะไม่มีการปล่อยน้ำเสียจากชุมชนลงคลองโดยตรง น้ำที่จะลงไปในคลองสมถวิลฯจะเป็นน้ำฝนที่ล้นมาจากถนน ซึ่งตัวคลองสมถวิลฯก็ยังคงทำหน้าที่เป็นทางระบายน้ำ เพื่อระบายน้ำในหน้าฝนอยู่เหมือนเดิม อย่างที่เคยเป็นภูมิปัญญาในอดีตตั้งแต่มีการขุดคลองขึ้นมา” อาจารย์วรวิทย์เปิดเผย

IMG_0215

นักวิชาการท่านเดิม กล่าวว่า แนวคิดในการออกแบบได้รับโจทย์จากนายกเทศบาลเมืองมหาสารคามว่า อยากให้สร้างคุณค่ากับพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ของเมือง จากเดิมคลองสมถวิลราษฎร์นั้นถูกขุดเพื่อการชลประทานในเมืองมหาสารคามตั้งแต่อดีต ในส่วนของการออกแบบแบ่งองค์ประกอบหลักๆ 3 ส่วน ส่วนที่หนึ่งคือพื้นที่ที่เป็นประวัติศาสตร์ของการก่อตั้งเมืองมหาสารคาม พื้นที่ส่วนนั้นคือกุดนางใยจะเป็นวงเวียนอนุสาวรีย์เจ้าเมืองมหาสารคาม ถือได้ว่าเป็นจุดไฮไลท์ของการออกแบบทำหน้าที่เป็นเหมือนทางเข้าเมือง จากถนนเส้นทางไปร้อยเอ็ด มีเสาไฟส่องสว่างที่ดีไซด์ขึ้นมาใหม่เป็นลายพื้นบ้านท้องถิ่น ที่เป็นวัฒนธรรมความเชื่อเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของเมืองมหาสารคาม

อีกทั้งได้มีการนำเทคโนโลยีแผงโซล่าเซลล์และหลอดประหยัดไฟมาใช้ในโครงการนี้ด้วย ส่วนที่สองจะเป็นพื้นที่เพื่อกิจกรรมของเมืองในลักษณะการค้าขาย การสัญจร เพราะพื้นที่ตรงนั้นเป็นย่านเศรษฐกิจจะอยู่บริเวณหน้าห้างเสริมไทยพลาซ่าและสถานีขนส่งผู้โดยสาร จึงดีไซน์พื้นที่ตรงนั้นให้สะดวกในเรื่องของการจราจรและเป็นที่พักผ่อนของผู้คน ส่วนนี้น้ำในคลองสมถวิลฯจะไหลอยู่ด้านล่างของพื้นที่พักผ่อนซึ่งอยู่ด้านบน ในระดับที่ต่ำกว่าถนนทั้งสองข้างมีการออกแบบให้มีธารน้ำตื้นๆสามารถเดินข้ามได้ ในส่วนที่สามจะเป็นพื้นที่เพื่อการพักผ่อนและออกกำลังกาย จึงมีแนวคิดที่จะออกแบบให้มีทางวิ่งรอบคลอง แต่อาจจะมีปัญหาเรื่องของความกว้างของคลองจึงทำให้ต้องออกแบบอย่างพอเหมาะที่สุด

หากโครงการเสร็จสิ้นแล้ว อย่างแรกที่คนสารคามจะได้รับคือพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจเพิ่มขึ้น และจะได้ความภาคภูมิใจทางประวัติศาสตร์ในความเป็นเมืองมหาสารคาม ซึ่งเรามีประวัติการสร้างเมือง เรามีประวัติในการตั้งถิ่นฐาน อีกทั้งมีรูปแบบศิลป์วัฒนธรรมที่ถูกหยิบมาใช้ในงานออกแบบครั้งนี้อีกด้วย” อาจารย์วรวิทย์กล่าวเสริม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: