ข่าวที่น่าสนใจ

“น้ำดื่มฮักแฮง” แบรนด์เพื่อชุมชน

นายคำพอง  ศรีสอน  ประธานโรงน้ำดื่มฮักแฮง  บ้านหินปูน หมู่ที่ 17  ตำบลเขวาใหญ่  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  กล่าวว่า  เริ่มทำโรงน้ำดื่มในปี  2554  รวมระยะเวลา  6  ปี  ซึ่งกรมพัฒนาชุมชนได้นำเครื่องกรองน้ำมาจากประเทศจีน  และจังหวัดมหาสารคามได้รับมาจำนวน 3  เครื่อง  ทั้งนี้เหตุเพราะบ้านหินปูนเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมทุกปี จึงได้รับเครื่องกรองน้ำมาไว้สำหรับกรองน้ำดื่ม อุปโภคบริโภคภายในหมู่บ้าน และหลังจากที่อาจารย์คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ามาช่วยเหลือให้ความรู้ทางวิชาการ ทั้งขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งการตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทำให้น้ำดื่มฮักแฮงผ่านเกณฑ์การประเมินผลในที่สุด

นายคำพอง  เปิดเผยต่อว่า จากนั้นตั้งชื่อแบรนด์ว่าน้ำดื่มฮักแฮง  ได้ส่งจำหน่ายภายในตำบลเขวาใหญ่ที่เป็นหมู่บ้านใกล้เคียงจำนวน 8-9  หมู่บ้าน ซึ่งราคาน้ำถังจะถังละ 12  บาท  ส่วนน้ำขวดแพ็คจะโหลละ 45 บาท ทั้งนี้น้ำดื่มจะขายดีหลังการเก็บเกี่ยวข้าว คือช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม  และในช่วงเทศกาลงานบุญต่างๆ เช่นงานแต่ง งานบวช  ในส่วนรายได้นั้น แต่ละวัน  ยอดขายน้ำถังจะได้ประมาณวันละ  70  ถัง รวมรายได้ต่อเดือนที่หักค่าใช้จ่าย ค่าไฟ ค่าแรงแล้วประมาณหนึ่งหมื่นบาท เงินที่ได้จะมีการเก็บเข้าบัญชีหมู่บ้าน  ครบหนึ่งปีจะทำการปันผลให้กับสมาชิกในหมู่บ้าน  โดยยอดขายตั้งแต่เริ่มต้นขายน้ำดื่มฮักแฮงจนกระทั่งถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้นประมาณ  6 -7  หมื่นขวด

อาจารย์ ดร. อนิรุทธิ์ ผงคลี  สาขาการตลาด  คณะบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ผู้สร้างตราสินค้าน้ำดื่มฮักแฮง กล่าวว่า  แบรนด์คือประสบการณ์ที่เรามีต่อสิ่งๆ นั้น  การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าคือการสร้างตราสินค้าและมีบรรจุภัณฑ์   ในการสร้างตราสินค้าน้ำดื่มฮักแฮงได้มีการประชุมกับชาวบ้านเกี่ยวกับการตั้งชื่อแบรนด์ ซึ่งชาวบ้านได้วางแนวคิดชื่อแบรนด์ให้สะท้อนความเป็นอีสาน  มีการเสนอกันมาหลายชื่อ  สุดท้ายก็เห็นชอบตรงกันว่าชื่อน้ำดื่มฮักแฮง  ซึ่งชาวบ้านเป็นคนคิดเอง ตนจึงนำเอาแนวคิดที่ได้มาออกแบบเป็นโลโก้ หรือตราสินค้า จากนั้นก็จะนำโลโก้ที่ออกแบบแล้วประมาณ 2-3 แบบ นำไปให้ชาวบ้านเลือกว่าจะเอาโลโก้แบบไหน สอดคล้องกับตัวผลิตภัณฑ์อย่างไร

อาจารย์ ดร. อนิรุทธิ์ กล่าวต่อว่า  ปัจจุบันน้ำดื่มฮักแฮงได้กลายเป็นสินค้าเฉพาะถิ่นที่ส่งออกขายในระแวกหมู่บ้านใกล้เคียง ในการลงพื้นที่สร้างแบรนด์จะเริ่มจากมีชาวบ้านที่โทรมาหรือส่งผลิตภัณฑ์มาเพื่อขอให้เราสร้างแบรนด์ให้ ก็ต้องวางแผนบริหารจัดการเวลาเพื่อลงพื้นที่ในแต่ละชุมชน ซึ่งในการนำเสนอแนวคิดของโลโก้จะให้นิสิตในทีมลงพื้นที่ไปนำเสนอต่อชาวบ้านในชุมชน  ซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ใช่รายวิชาหรือโครงการ แต่เป็นการพานิสิตไปหาประสบการณ์นอกห้องเรียน

นางสาวสัจจาพร  พิลึก  นิสิตชั้นปีที่  4  สาขาการตลาด  คณะบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กล่าวว่า  สิ่งที่ตนได้เรียนรู้ในฐานะนิสิต คือกระบวนการที่ได้มาซึ่งการตั้งแบรนด์  การสร้างแบรนด์ต้องสื่อถึงตัวตน เอกลักษณ์ที่เป็นตัวของผลิตภัณฑ์   จุดเริ่มต้นที่มาทำตรงนี้ หนึ่งคือตนไม่เคยเชื่อว่า วิชาการในห้องเรียนใช้ได้ทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์  ถ้าวันนี้เราเรียนอยู่ในห้องก็จะรู้แค่ว่าแบรนด์คืออะไร วิธีการได้มาของแบรนด์เป็นอย่างไง ซึ่งถ้าเราไม่ได้ลงมือทำเราก็จึงไม่รู้ว่าที่อาจารย์สอนบนกระดานมันเป็นจริงอย่างที่อาจารย์พูดหรือไม่

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: