ข่าวที่น่าสนใจ

กองบก.สื่อมวลชนคว้ารางวัลชมเชยงานข่าวสิทธิเด็ก

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ได้จัดพิธีมอบรางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ประจำปี 2560 ขึ้น ณ โรงแรมเซนจูรี่พาร์ค โดยการสนับสนุนขององค์กรยูนิเซฟ ประเทศไทย

รางวัลดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ รางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อหนังสือพิมพ์ ประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติและหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติออนไลน์ในสถาบันอุดมศึกษา และประเภทสื่อโทรทัศน์ โดยในประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติและหนังสือพิมพ์ออนไลน์ฝึกปฎิบัติในสถาบันอุดมศึกษา กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สื่อมวลชนได้รับรางวัลชมเชยจากสารคดีเชิงข่าวเรื่อง โพสต์ตามหาเด็กหาย อันตรายดาบสองคม โดยนางสาวจุฑาทิพย์ สุขวิเศษ และนางสาวศรัณย์พร ศิริวิ ตัวแทนกองบรรณาธิการได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล

สำหรับรายชื่อสถาบันที่ได้รับรางวัล มีดังนี้ รางวัลยอดเยี่ยมได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รางวัลชมเชยมี 3 รางวัลได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทั้งนี้ หนังสือพิมพ์สื่อมวลชนเป็นหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติสำหรับนิสิตเอกวารสารศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดูแลของอาจารย์สุนทรี อมรเพชรสถาพร อาจารย์สุรีวัลย์ บุตรชานนท์ และอาจารย์พิษณุรักษ์ ปิตาทะสังข์

25440989_10155378996312017_1907022640_o

ผลงานกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สื่อมวลชน : โพสต์ตามหาเด็กหาย อันตรายดาบสองคม   https://goo.gl/ei7hoF

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: