ข่าวที่น่าสนใจ

“ผีฟ้า“ ศิลปะแห่งความเป็นอีสานสู่สายตาชาวโลก โดย ผศ. ประทีป สุธาทองไทย

ประเทศไทยนับเป็นอีกหนึ่งดินแดน ที่มีศิลปะรวมไปถึงประเพณีที่มีความสวยงามและหลากหลาย ด้วยความที่คนท้องถิ่นนั้นยังมีความผูกพันและดำรงไว้ซึ่งศิลปะดั้งเดิมที่ล้ำค่ามาอย่างยาวนาน   แต่เมื่อเวลาผ่านไปกระแสความเป็นโลกาภิวัตน์  กลับทำให้คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่หลงลืมต่อความสวยงามเหล่านั้น  ทั้งๆ ที่อยู่ใกล้เพียงแค่ปลายจมูกแค่นั้นเอง อย่างไรก็ดียังมีบุคคลที่มองเห็นคุณค่าของความสวยงาม และได้สร้างผลงานภาพถ่าย “ ผีฟ้า ”  ออกมาถ่ายทอดเรื่องราวของความเป็นอีสานบ้านเรา และยังได้รับคัดเลือกให้ไปจัดแสดงสู่สายตาชาวโลกที่นิทรรศการ  Multiple Spectacle Art from Asia  ในงาน  Asia Arts Festivals  ครั้งที่ 15 อีกด้วย  บุคคลท่านนั้นคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประทีป สุธาทองไทย

จุดเริ่มต้น
               ผีฟ้าคือผลงานภาพถ่ายฟิล์มชุด แบบ Positive ที่ถูกคิดขึ้นมาในกรอบของ นาฏศิลป์อีสาน  โดย ผศ. ประทีป สุธาทองไทย  อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่านได้เล่าถึงแรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน ผีฟ้า ชิ้นนี้ว่า  ในตอนแรกตนมีความสนใจเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานที่เกี่ยวกับการรำผีฟ้าอยู่แล้ว และ หลังจากได้ทำการศึกษาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องและตัดสินใจเขียนโครงการขอรับทุนสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานที่เรียกว่าทุน ศิลป์ พีระศรี สำหรับการสร้างสรรค์ผลงาน 1 ชุด นำไปจัดแสดง ที่หอศิลป์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และในเวลาต่อมาผลงาน ผีฟ้า ก็ได้รับคัดเลือกให้ไปจัดแสดงใน  นิทรรศการ  Multiple Spectacle Art from Asia

ความตื่นตาในความหลากหลายในเอเชีย

Multiple Spectacle Art from Asia  คือนิทรรศการหนึ่งภายในงาน  Asia Arts Festivals  ที่มีการจัดขึ้นทุกปี โดยในปี 2560 นี้ ได้ถูกจัดขึ้นที่ Ningbo Museum of Art เมืองหนิงโป มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และ รัฐบาลประชาชน มณฑลเจ้อเจียง  โดยได้มีการคัดเลือกศิลปะร่วมสมัยมาร่วมจัดแสดง  โดยเกณฑ์การคัดเลือกของปีนี้คือ “ ความตื่นตาในความหลากหลายในเอเ“  ในงานมีผลงานศิลปะทุกแขนงจากศิลปินแนวหน้าในระดับเอเชียร่วมจัดแสดงอยู่มากมาย
ผศ.ประทีป ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับที่มาของเกณฑ์การคัดเลือกผลงานในปีนี้ว่า  “ ในบริบทของสังคมโลกยุคปัจจุบัน ตอนนี้ คล้ายกับว่ามันกำลังวนมาที่เดิม ตัวอย่างเช่น ประมาน 10 ปีก่อน เราพูดถึง สังคม โลกาภิวัฒน์  ซึ่งมันคือกระบวนการในการพัฒนาโลกให้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันจนเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อโลกาภิวัฒน์ ได้ส่งผลกระทบต่างๆ ต่อสังคมให้เราเห็นมากขึ้น เช่น ความขัดแย้งทางเชื้อชาติ  ศาสนา รวมไปถึงด้านการเมือง การที่โลกาภิวัฒน์ซึ่งมีความเป็นทุนนิยมอยู่แล้ว ได้เปลี่ยนแปลงให้โลกเหมือนกันจนเกินไป  มันทำให้เกิดการสูญเสียอัตลักษณ์  และวัฒนธรรมดั้งเดิมในสังคม จึงมีการรื้อฟื้นความหลากหลายนี้กลับมา“ ผศ.ประทีปกล่าวเสริม

ผีฟ้าเล็ก

ศิลปะอีสานสู่สายตาชาวโลก

เมื่อถามถึงความรู้สึกผ่านผลงาน  “ผีฟ้า“ ที่เป็นตัวแทนในการบอกเล่าเรื่องราวในความเป็นศิลปะอีสาน และมีโอกาสได้เผยแพร่สู่ชายตาชาวโลก ผศ.ประทีปได้อธิบายว่า  ในตัวงานนั้นได้ถูกสร้างให้อยู่ในกรอบของ นาฏศิลป์อีสานอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น โดยเนื้อหาของงานชุดนี้  มันก็ได้พูดถึงศิลปะความเป็นอีสานในตัวมันเอง รวมไปถึงความเป็นท้องถิ่นไทย เพียงแต่ได้ยกระดับการขยายความเข้าใจสู่สายตาชาวโลกว่า  ศิลปะไทยนั้นมีอยู่หลากหลายพื้นที่ หลากหลายภูมิภาค ไม่ได้มีแค่เพียงที่รู้จักกันอยู่เท่านั้นเพียงอย่างเดียว

ในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ที่ทุกอย่างเดินหน้าเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ได้สนใจว่าบางครั้ง ความก้าวหน้าที่ได้มานั้นจะต้องแลกเปลี่ยนกับการมีตัวตนของอีกสิ่งหนึ่งไป  การพัฒนาอย่างรวดเร็วแต่กลับทิ้งความเป็นตัวตนของตนเองที่มีมาอย่างช้านาน  ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เหล่าบรรพบุรุตได้ช่วยกันรังสรรรค์ขึ้นมาเป็นเสน่ห์และความสวยงาม ทั้งยังได้ทำนุบำรุงให้อยู่มาจนถึงปัจจุบัน  มันคุ้มค่าแล้วหรือที่จะแลกมาด้วยความศิวิไลซ์  สิ่งนั้นคือคำถามที่เราควรจะถามตัวเราเอง  แต่อย่างน้อยในวันนี้เราก็ยังมีคนกลุ่มหนึ่งดังเช่น ผศ.ประทีปที่ไม่ยอมให้เวลาและความก้าวหน้ามามีผลทำให้ความสวยงามของศิลปะท้องถิ่นลดเลือนไปตามกาลเวลา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: