ประชาสัมพันธ์

สภาคณาจารย์ มมส มอบโล่เชิดชูเกียรติ แบม ปณิดา

วันนี้เสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ แบม ปณิดา ยศปัญญา ในฐานะนิสิตต้นแบบที่ปฏิบัติตาม ปรัชญาของมหาวิทยาลัย “ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน” น่ายกย่องและเป็นแบบอย่างควรที่จะปฏิบัติตาม

ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา ประธานสภาคณาจารย์ ชุดที่ 12 ได้กล่าวแสดงความชื่นชมในความกล้าหาญ ของ แบม ปณิดา ว่า “กล้าที่ต่อสู้กับความไม่ถูกต้อง เพื่อช่วยเหลือคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม และยังทำให้พบเหตุการณ์ที่คล้ายกันอีกหลายเหตุการณ์ ทั้งนี้ก็ต้องตรวจสอบกันไป และเชื่อว่านิสิตมมส ถ้าพบเหตุการณ์เช่นนี้ก็จะมีความกล้าหาญที่จะทำความดีแบบแบม”

แบม ปณิดา4

แบม ปณิดา ยศปัญญา นิสิตสาขาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้นแบบคนทำดี ผู้เปิดโปงการปลอมแปลงเอกสารเงินสงเคราะห์คนยากไร้ ที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดขอนแก่น

“ดีใจที่ได้ทำให้ประเทศไทย มีการตรวจสอบการทุจริตมากขึ้น และได้ช่วยเหลือคนกว่า 2,000 คน ต้องขอบคุณทางสภาคณาจารย์และมหาวิทยาลัยที่ให้ความเป็นธรรมกับเรา”

ทั้งนี้ แบม ปณิดา ยังฝากถึงเรื่องการทำความดีว่า ความดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้เราก็ต้องสร้างขึ้นเอง เมื่อเราเห็นสิ่งไหนที่ไม่ถูกต้อง แล้วเราไม่เพิกเฉย กล้าที่จะต่อสู่กับความไม่ถูกต้อง นี่ก็ถือเป็นความดีอย่างหนึ่ง ที่เราจะทำให้กับคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมได้

แบม ปณิดา1

 

เรื่อง : นฤมล ทับปาน และ จุฑารัตน์ อเนกทรัพย์สกุล
ภาพ : อรญา ศิริปะกะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.