ข่าวที่น่าสนใจ

มติสภาฯ ลงความเห็นให้สรรหาคณบดีใหม่ หลัง คณะวิทย์ มมส ขึ้นบิลบอร์ดคัดค้าน “คณบดีคนนอก”

ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะหมดวาระในเดือนเมษายนนี้ จึงมีกระบวนการสรรหาคณบดีคนใหม่ โดยมีผู้ได้รับการเสนอชื่อ 3 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น รองศาสตราจารย์ ดร.สุนัน สายกระสุน และรองศาสตราจาย์ ดร.บังอร กุมพล โดยคณาจารย์ได้มีการเสนอชื่ออาจารย์ภายในคณะเข้าไปเป็นตัวแทนกรรมการสรรหา ซึ่งกรรมการสรรหาจะมี 5 ท่าน ไม่รวมเลขา คือ ประธานจากสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ตัวแทนผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุติภายนอก และตัวเเทนอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์

 

ผศ.ดร.สมชาย แก้ววังชัย ตัวแทนกลุ่มผู้คัดค้านการสรรหาคณบดีคนใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า บุคลากรภายในคณะปัจจุบันมีอาจารย์ทั้งหมด 152 คน ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิอีก 1 ท่าน มีความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่า อยากได้คนภายในคณะมาบริหาร โดยที่ไม่เอาคนนอกคณะ พอถึงรอบที่ให้แสดงวิสัยทัศน์ ปรากฏว่ามีอยู่ 3 ท่านที่ขึ้นแสดงวิสัยทัศน์ ก็คือ ท่านคณบดีคนปัจจุบัน และมีบุคลากรในคณะอีก 2 ท่าน ซึ่งคราวนี้ทางกลุ่มคณาจารย์ได้มีการลงชื่อคัดค้านผ่านตัวแทนบุคลากรเพื่อไปยื่นเรื่องว่าอาจารย์ทั้งคณะไม่เห็นด้วยกับการที่จะเลือกคนนอก โดยจะเลือกใครก็ได้ใน 2 คนที่ขึ้นเสนอวิสัยทัศน์  เมื่อรายชื่อไปถึงอาจารย์ที่เป็นคณะกรรมการตัวแทนบอกว่า กรรมการทั้งหมดแทบจะไม่ได้ดูเลยว่าทางคณะต้องการอะไร เมื่อเรื่องผ่านกรรมการสรรหาไปแล้ว

 

“ขั้นตอนต่อไปคือคณะกรรมการสรรหาจะขึ้นไปรับมติรับรองจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ขณะที่เป็นช่วงรับมติทางเรามีโอกาสคัดค้านหรือทักท้วงอะไรก็ได้ ทางคณาจารย์ภายในคณะได้มีการลงชื่อไปในตอนแรก 102 คน แล้วจึงยื่นรายชื่อกับท่านอธิการบดี แต่ช่วงนั้นอธิการฯ ไปราชการ ทางเราเลยไปยื่นกับงานประชุมสภามหาวิทยาลัย ให้ยื่นหนังสือถึงท่านนายกสภา และทางกรรมการสภาเพื่อให้ท่านทบทวนเเละเห็นใจว่า บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ประมาณ 75% ไม่เห็นด้วยที่คณบดีจะเป็นคนนอก และขอเป็นคนภายในคณะแทน” ผศ.ดร.สมชาย กล่าว

 

ผศ.ดร.สมชาย เผยต่อว่า ทางสภาได้มีการรับเรื่องไว้ แต่เราไม่แน่ใจว่ามันจะมีเสียงสะท้อนไปถึงทางสภามหาวิทยาลัยหรือไม่ เพราะส่วนใหญ่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ทางคณาจารย์จึงเห็นสมควรที่จะขอขึ้นป้ายบิลบอร์ดก่อนว่า ทางเราอยากได้คนในคณะ โดยป้ายที่ทำขึ้นมาอาจารย์ภายในคณะออกเงินกันเองและจะขึ้นป้ายบิลบอร์ดนอกเขตมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะได้ไม่โดนปลด ตอนแรกขึ้นป้ายมีจุดประสงค์เพื่อให้ท่านเห็นว่าทางเราอยากให้ท่านถอนชื่อออก แต่ท่านก็ไม่ยอมถอนชื่อออก จากที่มีการปลดป้ายบิลบอร์ดในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 ทางคณาจารย์จึงได้มีการลงชื่อเพิ่มจาก 102 คนเป็น 105 คน จากอาจารย์ทั้งหมด 153 คน

 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561 ได้มีการขึ้นป้ายบิลบอร์ดอีกครั้ง ก่อนที่จะมีการประชุมสภาในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งผลจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย คือทางกรรมการของสภาได้มีการลงมติรับรองให้กับคณบดีคนเดิม 8 เสียง ไม่รับรอง 5 เสียง และงดออกเสียง 18 เสียง นั่นคือการล้มกระดาน ซึ่งหมายถึงการสรรหาใหม่อีกรอบหนึ่งหรือไม่รับรองคนเดิม แสดงว่าการที่คณาจารย์ได้มีการติดป้ายบิลบอร์ดหรือมีการคัดค้านขึ้นมานั้น ได้ผลลัพธ์ที่ดีออกมา ขณะนี้รอทางคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสรรหาชุดใหม่และดำเนินการสรรหาคนใหม่ ทางคณะวิทยาศาสตร์ก็ได้ประสานกับคณะอื่นแล้วว่าต้องการใครที่เป็นคนภายในคณะ พอผ่านทางสมาชิกกรรมการในคณะแล้ว ก็จะเสนอเป็นชื่อเดียว ตามที่คุยกันโดยจะเลือกตั้งกันเองเพื่อให้กรรมการสรรหาพิจารณา

 

“อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างก็ยังอยู่ในกระบวนการสรรหา คือจะเสนอชื่อใครขึ้นไปก็ได้ ซึ่งไม่รู้ว่าการที่ให้อาจารย์ทั้งหมดลงคะแนนที่คนใดคนหนึ่ง เราก็ต้องรอดูในกระบวนการต่อไป แต่สิ่งที่แน่นอนก็คือคณบดีคนเดิมที่เสนอชื่อไปนั้นไม่ได้รับรองจากสภามหาวิทยาลัย ก็คือจะเริ่มกระบวนการสรรหาใหม่ทั้งหมดคือเริ่มนับหนึ่งใหม่” ผศ.ดร.สมชาย กล่าวทิ้งท้าย

เรื่อง : ภูริฉัตร ศิริโชคชัย, ยุวดี วงษ์สิงห์, พรนภา เทพสกล

ภาพ : รัชชานนท์ สิรเศรษฐานันท์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: