ข่าวที่น่าสนใจ

โรคไข้หัดสุนัขระบาด แพทย์แนะฉีดวัคซีนต่อเนื่องทุกปี

ไข้หัดสุนัขระบาดหนัก สัตวแพทย์หญิง วรณัน สร้อยทอง เผยสาเหตุของโรคไข้หัดสุนัขเกิดจากเชื้อไวรัส Canine Distemper Virus (CDV) อยู่ในกลุ่ม Morbillivirus ทำให้เกิดโรคที่ร้ายแรงกับสุนัข และปัจจุบันโรคยังไม่มียาต้านเชื้อไวรัส ชี้หากติดเชื้อรักษาได้ตามอาการ แนะแนวทางป้องกันเมื่อพบสุนัขมีอาการซึม เบื่ออาหาร รีบนำส่งสัตวแพทย์พร้อมฉีดวัคซีนป้องกัน

สพ.ญ.วรณัน สร้อยทอง สัตวแพทย์ประจำคลินิกรักษาสัตว์ อุ่นรักสัตวแพทย์สาขา 1 อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า ไข้หัดสุนัขเกิดจากการติดเชื้อไวรัส Canine Distemper Virus (CDV) อยู่ในกลุ่ม Morbillivirus ที่เป็นตัวทำให้เกิดโรคในสุนัขและสัตว์ที่อยู่ตระกูลเดียวกัน ปัจจุบันการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถผลิตยาที่ต้านไวรัสโรคไข้หัดสุนัขได้โดยตรง หากมีสุนัขที่ได้รับการติดเชื้อ อาการในระยะแรกจะมีไข้สูง ซึม อาเจียน เบื่ออาหาร ระยะที่ 2 จะมีอาการซึม มีขี้ตาหนา น้ำมูกสีเขียวข้น ระยะที่ 3 เชื้อไวรัสเข้าระบบประสาท สุนัขจะมีอาการชักและทรงตัวไม่อยู่ ต้นขาอ่อนแรง จนถึงขั้นเสียชีวิต หากรอดจากโรคไข้หัดร่างกายบางส่วนของสุนัขจะมีความผิดปกติ เช่น เดินขาสั่น ตากระตุกตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับว่าเชื้อไวรัสจะทำลายส่วนต่างๆ ของร่างกายในส่วนไหน

สพ.ญ.วรณัน เผยต่อว่า ตามหลักการสัตวแพทย์ก็จะรักษาได้ตามอาการของสุนัขแต่ละตัว เพื่อต้องการป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อน มีการดูแลเรื่องการฟื้นฟูร่างกายของสุนัขได้ในส่วนของการติดเชื้อไวรัส โรคนี้สามารถติดต่อได้กรณีที่มีเชื้อปนเปื้อนหายใจรดกัน รวมถึงสิ่งคัดหลั่ง ขี้มูก ขี้ตาจากสุนัขที่เป็นโรคไข้หัด ซึ่งส่งผลอันตรายถึงชีวิตของสุนัข

“ไข้หัดสุนัขเป็นโรคที่ร้ายแรงที่ส่งผลให้สุนัขเสียชีวิต ในตอนนี้ยังไม่มียาที่สามารถรักษาได้โดยตรง แต่ทางเราก็ควรป้องกันไม่ให้สุนัขได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกาย” สพ.ญ.วรณัน กล่าว

IMG_1211

สพ.ญ.วรณัน เผยอีกว่า ในกรณีที่สุนัขได้รับเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกาย เจ้าของควรจับแยกสุนัขออกจากตัวอื่นที่อยู่ด้วยกัน เพราะอาจเป็นพาหะนำเชื้อไปแพร่ให้ตัวอื่น และในส่วนของสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการรับเชื้อ ไม่ควรนำสุนัขไปวิ่งเล่นสวนสาธารณะจะเสี่ยงทำให้สัตว์ตัวอื่นติดเชื้อไปด้วย ส่วนใหญ่สุนัขที่เป็นโรคนี้จะอายุตั้งแต่ 8 สัปดาห์ และสุนัขที่ไม่ได้รับวัคซีนตามกำหนด 3 เข็ม หากเป็นสุนัขที่มีอายุมากแต่ภูมิคุ้มกันต่ำหรือขาดการกระตุ้นวัคซีนก็อาจติดเชื้อไวรัสได้ การที่นำสุนัขไปฉีดวัคซีนต่อเนื่องทุกปี รวมทั้งสุนัขที่อายุน้อยก็ควรรีบฉีดวัคซีนให้เร็ว สิ่งสำคัญที่สุดอีกอย่างคือหากสุนัขที่ป่วยหรือมีอาการเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น เบื่ออาหาร ซึม ไม่ว่าจะกรณีไหนก็ควรนำสุนัขไปพบสัตวแพทย์โดยเร็ว หากมีอาการติดเชื้อไวรัสไข้หัดจะได้รักษาทันและอาจทำให้สุนัขรอดชีวิตจากการติดเชื้อ ส่วนจะรอดหรือไม่รอดนั้นก็ต้องอยู่ที่ตัวของสุนัขว่ามีภูมิคุ้มกันมากหรือน้อยแค่ไหน

“ไข้หัดสุนัขถือเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายมีอัตราการป่วยและอัตราการตายสูง อย่างไรก็ตาม เราสามารถป้องกันได้ด้วยการพาสุนัขหรือแมวไปฉีดวัคซีนที่คลินิกรักษาสัตว์ใกล้บ้านได้ ปฏิบัติตามคำแนะนำของสัตวแพทย์ก็จะช่วยป้องกันโรคได้ง่ายขึ้น” สพ.ญ.วรณัน กล่าวทิ้งท้าย

เรือ่งและภาพ : อรญา  ศิริปะกะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: