การศึกษา

บุคลากรคณะบัญชีฯ มมส ร้องสกอ.ถึงความไม่โปร่งใส

นิสิต คณาจารย์คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชี้เหตุประท้วงไล่คณบดีมาจากนโยบายโครงการบริหารปรับปรุงสถานที่ภายในคณะไร้ความคืบหน้า นิสิตได้รับผลกระทบหวังหน่วยงานที่เกี่ยวช่วยแก้ไขปัญหา

นายสมศักดิ์ (นามสมมุติ) นิสิตชั้นปี 3  ภาควิชาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ เปิดเผยว่า ตนเป็นนิสิตระบบหลักสูตรเทียบเข้า 2 ปี ตั้งแต่เข้ามาเรียนที่คณะนี้ แม้กระทั่งการลงทะเบียนก็ไม่มีการแจ้งล่วงหน้าให้นิสิตทราบ จนเกิดปัญหาตามมาในการเลือกลงวิชาเรียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์  ปีมณี ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองปัญหา คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า สาเหตุที่เกิดการประท้วงขับไล่คณบดี เกิดจากการบริหารจัดการที่ไม่โปร่งใสและเข้าข่ายการทุจริตโครงการปรับปรุงสถานที่ภายในคณะ โดยสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

การปรับปรุงบริเวณห้องอ่านหนังสือไม่เพียงพอต่อนิสิตและมีการถอดพัดลมออกบริเวณภายในห้องโดยไม่ทราบสาเหตุ แต่อ้างว่าเป็นการลดค่าใช้จ่ายในคณะ ทำให้นิสิตได้รับผลกระทบเนื่องจากคณะมีนิสิตทั้งหมดจำนวนมากถึง 8,000 คน ทำให้ที่อ่านหนังสือไม่เพียงพอ ซึ่งทางคณบดีได้จัดโครงการปรับปรุงเพิ่มห้องอ่านหนังสือ แต่กลับไม่มีความคืบหน้า อีกทั้งยังย้ายไปบริเวณติดโรงอาหารสร้างมลภาวะทางอากาศ ทำให้การทำงานของนิสิตค่อนข้างไม่สะดวก

พื้นที่ลานจอดรถไม่เพียงพอรวมถึงไฟส่องบริเวณลานจอดรถ เสี่ยงต่อความปลอดภัยของนิสิตและรถจักยานยนต์ถูกลักขโมยบ่อย โครงการติดตั้งเสียงตามสายภายในคณะ โดยใช้งบประมาณกว่า 500,000 บาท ซึ่งทางนิสิตมองว่าไม่จำเป็น ควรเอาเงินจำนวนนี้ไปสร้างหรือปรับปรุงอุปกรณ์ ที่ใช้ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากกว่าปัจจุบันยังไม่เห็นถึงการใช้งาน ตามที่ระบุในเอกสารร่างโครงการ

นอกจากนี้  โครงการเพิ่มลิฟท์อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร เพราะเป็นอาคารตึกสูง 11 ชั้น โดยโครงการเพิ่มลิฟท์ได้มีการจัดทำเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่คณบดีคนเก่าเป็นผู้บริหาร ส่วนคณดีคนใหม่เข้ามาสานต่อโครงการ และปัจจัยสุดท้าย คือค่าเทอมแพงแต่นิสิตไม่ได้รับสวัสดิการมากพอ เช่น ระบบการลงเบียนเรียน แต่ละรายวิชาทั้งระบบคือหลักสูตร 4 ปี กับเทียบโอน 2 ปี ซึ่งการจัดระบบการเรียนการสอน แบ่งกลุ่มเรียนนิสิตห้องละ 140-180 คนหรือบางชั้นปีมากว่า 200 คน ทำให้ให้นิสิตมองว่าเป็นการจัดตารางเรียนที่ไม่ได้คุณภาพ เช่น วิชาบัญชีชั้นกลางและการเงินธุรกิจ เป็นวิชาที่นิสิตเรียนจำนวนมาก ทำไมไม่เปิดการเรียนการสอนในช่วงภาคฤดูร้อน เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ต้องเรียนต่อเนื่อง

ดร.จินดารัตน์pngผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์  ปีมณี ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองปัญหา คณะการบัญชีและการจัด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หลังจากการประท้วงเกิดขึ้นทางคณาจารย์ได้นัดประชุมนอกรอบ เพื่อช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบ เห็นควรลงมติทำหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เข้ามาช่วยเหลือตรวจสอบข้อเท็จจริง จนทำให้เกิดการพบปะระหว่างคณบดีกับนิสิต คณาจารย์ถึงปัญหาที่ขึ้นโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามและรองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและกิจการพิเศษเข้าร่วมรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไข เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2561 ที่อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร ส่วนจะมีการดำเนินการในรูปแบบใดก็ขึ้นอยู่ที่ทางคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะเห็นสมควร

หมวดหมู่:การศึกษา, สังคม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.