บทความ

เสพกลิ่นไอวิถีชีวิตภูไท ‘บ้านห้องแซง’

ชาวภูไทเป็นอีกชาติพันธุ์หนึ่งที่มีวิถีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ และยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ดังตัวอย่างของชุมชุมตำบลห้องแซง เป็นสถานที่ท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมแบบครบวงจรที่น่าสนใจแห่งหนึ่งของอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ภายในชุมชนมีการผลิตสินค้าจำพวกเครื่องนุ่งห่ม ของใช้เครื่องจักสาน  ที่ทำการทอผ้าฝ้ายด้วยลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น มีสีสันเฉพาะคือสีขาว น้ำเงินและสีกรมท่า นอกจากนั้นยังมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวที่สนใจในวัฒนธรรมภูไท ให้ได้เข้ามาเรียนรู้โดยมีการจัดตั้งโฮมสเตย์เพื่อซึมซับความเป็นภูไทห้องแซงได้อย่างเต็มอิ่ม อีกทั้งยังมีตลาดต้องชม ตลาดประจำชุมชนที่มีสินค้าทำมือมากมายจากฝีมือของชาวบ้าน เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนและเผยแพร่วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ประจำชนชาติพันธุ์ภูไท        

นางละเอียด ศรีสุข ประธานสภาวัฒนธรรมภูไทห้องแซง เล่าให้ฟังว่า เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มเยาวชนคืนถิ่นและชมรมผู้สูงอายุห้องแซงพร้อมกับสภาวัฒนธรรม ได้เข้ามาเยี่ยมชมชุมชนห้องแซง พบว่าภายในของชุมชนได้เปิดพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวภูไทห้องแซงสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจ โดยจะมีกิจกรรมให้ร่วมกันทำก็คือ การเปิดให้เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 6 ฐาน มีทั้งฐานเรียนรู้สมุนไพร ฐานประวัติศาสตร์ภาษาภูไท ฐานการทำเครื่องจักสาน ฐานการทอผ้า ฐานเศรษฐกิจพอเพียง และสุดท้ายฐานอาหารพื้นบ้าน แต่กิจกรรมทั้งหมดหากทำในวันเดียวก็อาจจะเหนื่อยไปบ้าง ทางชุมชุนห้องแซงจึงได้มีการเปิดโฮมสเตย์ไว้สำหรับการพักผ่อนสำหรับ 1 คืน โดยคิดค่าบริการเป็นรายหัวต่อคน เรทราคาหากมีนักท่องเที่ยวจำนวน 1-30 คนจะคิดเป็นราคา 800 บาท/คน 31-50คนคิดเป็นราคา700บาท/คน และ 51 คนขึ้นไปคิดเป็นราคา 600 บาท/คน

ประธานสภาฯ เล่าต่อไปว่า นอกจากนี้ยังมีอาหารเที่ยงเป็นสิทธิพิเศษที่ได้จากการพักโฮมสเตย์ และชมการแสดงฟ้อนรำพื้นบ้านของเยาวชนพร้อมกับเสียงดนตรีวงกลองยาวที่ยกขบวนกันมาสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ที่มาเยือน ตามด้วยการขับร้องหมอลำพื้นบ้านหรือที่เรียกว่า การสอยจีบสาวของภูไทเป็นทำนองไพเราะน่าฟัง ปิดท้ายด้วยบายศรีสู่ขวัญให้กับบรรดานักท่องเที่ยวที่มาเยือนเป็นการเรียกขวัญกำลังใจ พร้อมกับรับประทานอาหารพื้นบ้านที่แปลกและแตกต่างจากที่อื่น เพราะหากินได้เฉพาะชุนชนนี้เท่านั้น โดยเฉพาะแกงเม่นและยำขี้ถู ที่เป็นเมนูขึ้นชื่อของภูไทห้องแซง ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดมานี้เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ร่วมกันของคนในชุมชนที่ต้องการจะอนุรักษ์รากเหง้าประเพณี และเผยแพร่สู่คนภายนอก รวมทั้งย้ำเตือนคนรุ่นหลังในชุมชนว่าชาวภูไทที่ตำบลห้องแซงมีวัฒนธรรมประเพณีเก่าแก่ที่งดงามและควรค่าแก่การรักษา

ในยามเช้าหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมทั้งหมด ทางชุมชนก็จะมีการจัดของไว้สำหรับทำบุญตักบาตร เมื่อเดินทางกลับจะมีพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักท่องเที่ยวกับชาวบ้านในชุมชน และอีกสิ่งที่พลาดไม่ได้สำหรับการมาเที่ยวชุมชนห้องแซงก็คือ การมาเยี่ยมชมตลาดห้องแซง

ซึ่งภายในตลาดจะเน้นขายแบ่งออกเป็น 4 โซนคือ อาหารสำเร็จรูป อาหารพื้นบ้านเฉพาะถิ่น สินค้าการเกษตร แต่ที่สำคัญโซนเครื่องนุ่งห่ม ที่จะมาจากการทอผ้าฝ้าย ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าแพรซึ่งมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นเช่นผ้าฝ้ายลายนาคขอ ผ้าแพรลายขิด ผ้าขาวม้าลายตารางสีขาวน้ำเงิน และมีเครื่องจักสานที่ทำมาจากไม้ไผ่และดอกหญ้า เช่น กระติบใส่ข้าว ตะกร้า ไม้กวาดและเสื่อกกแฟชั่นลายสายฝนโดยสินค้าทั้งหมดในตลาดส่วนมากมักจะมาจากการทำมือของชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าหรือการทำเครื่องจักสาน ซึ่งจะวางจำหน่ายเป็นของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวเมื่อมาเยือน

        แน่นอนว่าเสน่ห์ของความเป็นชาวภูไทไม่ได้มีแค่เพียงวัฒนธรรม สถานที่ หรืออาหารเพียงอย่างเดียว หากแต่อัธยาศัยของชาวบ้านชุมชนห้องแซงก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจ ในสำเนียงการพูดและการยิ้มที่เป็นมิตรอยู่เสมอ เพียงเท่านี้ก็คิดว่าคงพอที่จะทำให้ใครหลายคนพร้อมจะเข้ามาซึมซับกลิ่นไอวิถีชีวิตวัฒนธรรมภูไทห้องแซงได้อย่างแน่นอน

หมวดหมู่:บทความ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.