สังคม

ไวอากร้า(Viagra) ภัยร้ายในคราบของความสุข

ภัยอันตรายจากการใช้ยาไวอากร้าเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ เภสัชกรเตือนหากรับในปริมาณที่มากเกินไปอาจส่งผลให้เสียชีวิต ซิลเดนาฟิลหรือ “ยาไวอากร้า” เป็นยาที่ช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศของผู้ชาย จากคำบอกเล่าของผู้ขายและเภสัชกร พบว่าปัจจุบันยาชนิดนี้เข้าถึงได้ง่าย เพราะองค์การเภสัชกรรมของประเทศไทยสามารถผลิตยาชนิดนี้ได้เอง ร้านขายยาบางแห่งก็มีผู้ลักลอบจำหน่าย การสั่งซื้อก็ทำได้หลากหลายช่องทาง ซึ่งช่องทางที่ซื้อขายกันอย่างแพร่หลายคือทางโซเชียลมีเดีย ที่เป็นช่องทางอิสระที่ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถติดต่อกันได้ผ่านทางห้องแชทส่วนตัว โดยไม่ต้องเปิดเผยชื่อ แล้วรอรับของจากคนกลางที่นำมาส่งให้ถึงที่ ทำให้ปัจจุบันคนไทยสามารถเข้าถึงตัวยาชนิดนี้ได้ง่ายขึ้น

นาย ก (นามสมมุติ) ทำอาชีพเสริมส่งยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศในจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยถึงสาเหตุ ของการทำอาชีพนี้ว่า “เริ่มจากมีรุ่นพี่ที่รู้จักชวนทำ บอกว่าเป็นงานที่ได้เงินดีส่งของอย่างเดียวได้รอบละ100 บาท ได้ค่าน้ำมันรถแยกโดยจะมีคนโอนเงินและส่งของมาให้พร้อมที่อยู่ของผู้รับ โดยเขาจะส่งบริเวณในตัวเมืองมหาสารคามกับบริเวณมหาวิทยาลัยมหาสารคามเขตพื้นที่ขามเรียง แต่ละสัปดาห์จะตก 500 บาท ส่ง 5 – 6 ครั้ง แต่เป็นงานที่ไม่แน่ไม่นอนบางอาทิตย์ก็มีงาน บางอาทิตย์ก็ไม่มีงาน ลูกค้าประจำส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชาย” “ยาที่รุ่นพี่รับมา เป็นยาที่หลุดออกจากคลังยาของโรงพยาบาล โดยนำออกมาจากเภสัชกร เพราะยาชนิดนี้ไม่มีตามร้านขายยา หากมีถือว่าผิดกฎหมายเลยลักลอบนำออกมาขายในราคาที่ไม่แพงมาก ราคาแผงละ 400 – 500 บาท โดยเสียค่าส่งอีก 100 บาท ซึ่งเขาไม่สามารถให้ข้อมูลได้ว่า ใครเป็นผู้ลักลอบนำออกมาเพราะมีหลายขั้นตอนกลายเป็นขบวนการ เภสัชกรขายให้นายหน้าและก็ขายต่อให้ลูกค้าโดยผ่านผู้ส่งต่อ ซึ่งลูกค้าจะไม่มีทางรู้เลยว่านายหน้าหรือเภสัชกรเป็นใคร ยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศที่ส่งจะเป็นแบบเม็ดและน้ำ โดยยาน้ำจะมีราคาสูงกว่าเพราะสามารถออกออกฤทธิ์ได้เร็ว” นาย ก เล่า

Print

นาย ข (นามสมมุติ) ลูกค้า เปิดเผยว่า “เป็นลูกค้ามานานแล้ว ตนเองเป็นชายรักชาย เลยซื้อยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศเพราะต้องการเพิ่มความสุขในการมีกิจกรรมทางเพศ เนื่องจากอวัยวะเพศแข็งตัวยากจึงต้องใช้ยาเข้าช่วย บางครั้งก็สั่งให้เพื่อนบ้าง เพราะเพื่อนก็ประสบปัญหาเดียวกัน ทำให้ไม่กล้าไปปรึกษาหมอจึงต้องพึ่งยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศด้วยตัวเอง ทั้งที่รู้ว่ายาดังกล่าวส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อร่างกาย เพราะปัจจุบันตัวเองก็ไม่สามารถมีอารมณ์ทางเพศโดยไม่พึ่งยา ทำให้ต้องใช้มันตลอดในการมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้ง”

ซิลเดนาฟิลใช้ในโรงพยาบาลเท่านั้น ผศ.ดร.กฤษณี สระมุณี หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์สังคม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยว่า ยาไวอากร้าที่พบเห็นตามท้องตลาดส่วนใหญ่นั้นเป็นยาควบคุมพิเศษ ที่ใช้ได้เฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้น จึงไม่สามารถนำมาจำหน่ายในร้านขายยาหรือตามสถานที่ต่างๆ ได้ เนื่องจากพระราชบัญญัติยาพ.ศ.2510 ระบุไว้ว่ามาตรา 12 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต ขาย หรือนำสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบัน เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต และการขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงมาตรา 32 ห้ามมิให้รับอนุญาตขายยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ในระหว่างที่เภสัชกรหรือผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่

อาจารย์ขวัญดาว มาลาสาย อาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์สังคม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวถึงโทษและประโยชน์ของยาไวอากร้าว่า “ยาตัวนี้มีประโยชน์สำหรับคนที่ป่วย ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะเป็นโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ แต่โทษของยาตัวนี้ก็อันตรายมาก ก่อนจะจ่ายยาจึงต้องให้แพทย์เป็นผู้ประเมินและวินิจฉัยว่ายาตัวนี้จำเป็นหรือไม่ เนื่องจากอาจมีผู้สูงอายุที่เป็นโรคหัวใจและจำเป็นต้องกินยาประจำโรคหากเผลอทานยาไวอากร้าเข้าไปด้วยก็จะทำให้เกิดอาการช็อค หมดสติจนหัวใจหยุดเต้นได้ หรือถ้าหากไม่ได้มีโรคประจำตัวแต่ทานยาตัวนี้บ่อยและมากเกินไปก็อาจจะส่งผลให้ไม่มีอารมณ์ทางเพศจนต้องพึ่งไวอากร้าเสมอเมื่อมีเพศสัมพันธ์”

ไวอากร้ากับแรงจูงใจทางจิตวิทยา ทางด้านอาจารย์ศุภชัย ตู้กลาง หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะเเนว คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวถึงปัจจัยที่ทำให้คนหันมาใช้ยากระตุ้นอารมณ์ทางเพศว่า “มีหลายเหตุผลมาก ที่เขาต้องการตอบสนองเรื่องทางเพศ มันเหมือนเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่ง เพื่อให้เขาได้รับการตอบสนองอะไรบางอย่าง” อาจารย์ศุภชัย ได้แบ่งกลุ่มบุคคลที่เลือกใช้ยาเพิ่มสมรรถภาพทางเภท ไว้ 2 กลุ่ม คือ บุคคลที่ขาดความสุขทางเพศ และบุคคลที่มีความสุขทางเพศอยู่แล้วแต่ยังรู้สึกไม่พอ ซึ่งอาการเหล่านี้อาจเกิดจากสภาพของจิตใจหรือความคาดหวังเรื่องทางเพศที่อาจเกิดจากความเข้าใจ หรือค่านิยมในสังคมที่อาศัยอยู่

“เรื่องความสุขทางเพศ เป็นเรื่องค่อนข้างบอบบางทางความรู้สึก บางทีถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมันขาด
เรื่องนี้ไปมันทำให้ชีวิตดูเหี่ยวเฉา เขาทำตรงนี้เพื่อตอบโจทย์ในความเชื่อของเขาว่า จะทำให้เขามีความสุขมากขึ้น แต่ไม่สำคัญหรอก มันสำคัญตรงที่การอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขหรือเปล่า”

นอกจากนั้นอาจารย์ยังกล่าวเตือนอีกว่า เรื่องมีความสุขอยู่แล้วแต่ไม่พอ มันเป็นลักษณะการเสพติดเซ็ก
ส์อย่างหนึ่งซึ่งยาจะช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ เพื่อที่จะได้ตอบโจทย์ความต้องการที่ไม่สิ้นสุด แต่บางคนก็เสพเหมือนลักษณะของการเสพติด เมื่อใช้ยาเหล่านี้ไปเรื่อยๆร่างกายเราจะเริ่มต่อต้านและต้องใช้ยาเหล่านี้ในปริมาณมากขึ้น และวันหนึ่งจะถึงจุดที่จะขาดมันไม่ได้หากมีปัญหาเรื่องสุขภาวะทางเพศ สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ โรงพยาบาลมหาสารคามจะมีศูนย์ที่เกี่ยวกับเรื่องวางแผนครอบครัว มีนักวิชาการสาธารณสุข
คอยดูแล หรือมาปรึกษาทางด้านหน่วยงานกลุ่มงานจิตเวชในโรงพยาบาล หรือถ้าเป็นสังกัดพวกกรมสุขภาพ
จิต โรงพยาบาลจิตเวช ในอีสานจะมีที่จิตเวชโคราช จิตเวชขอนแก่น จิตเวชนครพนม หรือโทรสารด่วน 1323 เพื่อขอรับคำปรึกษา หาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

ไวอากร้า_02

หมวดหมู่:สังคม, สุขภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.