บทความ

การเหยียดในสังคมไทยปัจจุบัน

การเหยียดในสังคมไทย เกิดจากพื้นฐานของผู้ที่เหยียดและผู้ที่ถูกเหยียดบนบรรทัดฐานทางสังคมของบุคคลนั้นๆ ทำให้เกิดการเหยียดหลากหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นในสังคม ไม่ว่าจะเป็นการเหยียดเชื้อชาติ สีผิว เพศ รวมไปถึงรูปลักษณ์ และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งการเหยียด หมายถึง ความลำเอียงอันมาจากการจัดกลุ่มทางสังคม จนนำไปสู่การปฏิบัติที่แตกต่างกันในทางชื่นชอบต่อกลุ่มคนนั้นๆ อย่างไม่เท่าเทียม ไม่เป็นธรรม

ในสังคมปัจจุบันการ “เหยียด” ถือเป็นเรื่องปกติอย่างหนึ่งของสังคมไทยเพราะอาจจะแฝงอยู่ในภาษา การพูด การนำเสนอ  การหยอกล้อ ในชีวิตประจำวันมันอยู่กับเราไปโดยตลอดผ่านตัวกลางอย่างภาษาอาจจะทำให้คำพูดที่ผ่านภาษากลายเป็นการเหยียดโดยไม่รู้ตัว เพราะการเหยียดเกิดจากความเชื่อของแต่ละบุคคลหรือการปลูกฝังสิ่งนั้นๆ ทำให้เห็นต่างกับสิ่งที่บุคคลนั้นถูกปลูกฝัง จึงเกิดการเหยียดเพราะอาจจะเห็นต่างกับความเชื่อของบุคคลนั้น ยกตัวอย่าง การเหยียดเพศ และการเหยียดสีผิวในสังคมปัจจุบัน

การเหยียดเพศในสังคมไทยนั้นมีมาตั้งแต่สมัยอดีต ความเชื่อที่ว่าเพศชายเป็นเพศที่แข็งแกร่ง กล้าหาญ สามารถเป็นผู้นำให้กับเพศหญิงได้ รวมถึงเรื่องอาชีพ ยศ ตำแหน่ง หรืออำนาจต่างๆ ที่สังคมตีกรอบให้สิทธิของเพศหญิงไว้เพียงเล็กน้อย ซึ่งแตกต่างต่างกับปัจจุบันอย่างสิ้นเชิง ที่เพศหญิงเริ่มมีบทบาทในสังคมเพิ่มมากขึ้น ทั้งบทบาทการเป็นผู้นำ และเป็นที่ยอมรับมากขึ้น แต่ยังก็คงมีการเหยียดเพศให้เห็นมิใช่น้อย                                   (อ้างอิง https://storylog.co/story/592400428ef571785f024817)

ประเทศไทยถึงแม้จะเป็นประเทศที่เปิดกว้างเรื่องเพศมากขึ้น แต่ปัจจุบันสื่อโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทในชีวิต ยิ่งทำให้สังคมไทยเห็นถึงการเหยียดเพศเพิ่มขึ้น ผ่านการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆ เช่นข่าวของสาวประเภทสองท่านหนึ่งที่ได้สอบเข้าบรรจุเข้ารับตำแหน่งข้าราชการครู แต่ถูกผู้อำนวยการโรงเรียนกลั่นแกล้งเพียงเพราะเธอผู้นี้เป็นสาวประเภทสอง จนทำให้เธอต้องลาออก เพราะผู้อำนวยการไม่เห็นด้วยในเรื่องที่จะให้สาวประเภทสองเข้ามาทำหน้าที่ราชการครู  ก็เกิดการแสดงความคิดเห็นกับข่าวนั้นมากมาย บางกลุ่มคนที่ไม่ชอบสาวประเภทสองก็เห็นด้วยกับข่าวที่นำเสนอ เพราะมีความคิดที่ว่าสาวประเภทสองจะเป็นครูได้ไง ก็ต้องไปเป็นนางโชว์สิ นี้ก็ถือเป็นการเหยียดที่เราเห็นอยู่เสมอในสังคมปัจจุบัน

ทั้งนี้ ในสังคมปัจจุบันถึงจะมีการบอกว่าสีผิวแบบไหนก็สามารถใช้ชีวิตในสังคมร่วมกันได้อย่างง่ายดาย แต่ความเป็นจริงแล้ว ไม่ได้เป็นอย่างนั้น เพราะทัศนคติของคนในอดีตถึงปัจจุบัน มีความคิดที่ว่าคนผิวสีถือเป็นคนที่สกปรก  ไม่น่าเข้าหานี่และถือเป็นทัศนคติที่เหยียดบุคคลนั้นผ่านสีผิวของเขา โดยที่ยังไม่รู้จักตัวตนของเขาอย่างแท้จริงนี้ก็เป็นหนึ่งการเหยียดที่เราเห็นได้ง่ายในปัจจุบันเพราะทัศนคติถูกตีกรอบให้พวกเขาเหล่านั้นมีความคิดแบบนั้น จึงนำไปสู่การเหยียดสีผิวในปัจจุบัน

สุดท้ายแล้วการเหยียดในสังคมไทยปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการเหยียดรสนิยม เหยียดเชื้อชาติ เหยียดการศึกษา และการเหยียดอีกหลายอย่างมากมาย ถือเป็นเรื่องปกติที่เราไม่ควรมองข้าม คำพูดบางคำการกระทำบางอย่าง อาจจะทำให้ผู้ถูกเหยียดเกิดความรู้สึกไม่ดี แต่เหนือสิ่งอื่นใดแล้ว การเหยียดก็เป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้ เพราะเกิดจากทัศนคติของบุคคลนั้นรวมไปถึงสังคม แต่ถ้าการเหยียดหมดไปในสังคมไทย อาจจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยอย่างดีขึ้น

 

หมวดหมู่:บทความ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.