สังคม

เตือน!! สารพิษตกค้างในผักเสี่ยงเนื้อเน่า

Photoหน้าปก(เว็บ)

อันตรายที่มาจากการบริโภคพืชผักในชีวิตประจำวัน  แน่ใจได้อย่างไรว่าผักที่เราบริโภคในทุกวัน ปลอดภัยและไร้สารพิษตกค้าง  ในปัจจุบันกระแสนิยมในเรื่องของการดูแลสุภาพกำลังได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ผักผลไม้จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สำคัญของผู้รักษาสุขภาพ เนื่องจากผักและผลไม้              มีประโยชน์ต่อร่างกาย มีสารอาหารสำคัญเช่น วิตามิน แคลเซียม เหล็ก เกลือแร่หรืออื่นๆ รวมถึงเส้นใยของผักผลไม้ยังช่วยทำให้ระบบการขับถ่ายของร่างกายเป็นปกติอีกด้วย ด้วยสรรพคุณที่มากมายและง่าย          ต่อการบริโภค ทำให้มีคนจำนวนมากนิยมหันมารับประทานผักผลไม้เพราะต้องการดูแลสุขภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามแม้ว่าผักผลไม้เหล่านี้จะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงแต่สิ่งที่มาพร้อมกันนั้นคือสารพิษ    ที่อาจตกค้างจากการเพาะปลูกรวมอยู่ด้วย

ผลสำรวจของเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช หรือไทยแพน (Thai-PAN) เปิดเผยรายงานผล        การตรวจวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้ประจำปี 2562 พบสารพิษตกค้าง              เกินมาตรฐาน 41 เปอร์เซ็นต์ ผลตรวจสอบดังกล่าวเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงภัยสุขภาพที่ผู้บริโภคจะได้รับจากกระบวนการผลิตอาหารที่ไม่ปลอดภัย โดยผักที่พบว่ามีสารพิษตกค้างมากที่สุดในปี 2562 คือกวางตุ้งพบสารเคมีตกค้างเกินมาตรฐาน 10 ตัวอย่าง รองลงมาคือคะน้า กะเพรา ผักชี พริก กะหล่ำดอก ผักชี โดยพบ 9, 8, 7, 7, 7 ตัวอย่างจาก 12 ตัวอย่างตามลำดับ

นอกจากนี้ยังพบด้วยว่าสารพิษกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างมากที่สุดคือ สารฆ่าเชื้อรา คาร์เบนดาซิม (carbendazim) ซึ่งไม่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ในสหรัฐอเมริกานานกว่าทศวรรษ เพราะมีผล                      ต่อระบบสืบพันธุ์ แต่กลับพบการตกค้างในผักและผลไม้ถึง 57 ตัวอย่าง รองลงมาคือไซเปอร์เมทริน              อิมิดาคลอร์ฟริด เอซอกซิสโตรบิน และคลอร์ไพริฟอสซึ่งเป็นสารพิษที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการสมองของเด็ก พบ 54, 41, 39 และ 38 ตัวอย่างตามลำดับ นอกเหนือจากนี้ยังพบสารพิษกำจัดศัตรูพืชที่ยกเลิก  การใช้ไปแล้ว เช่น เมทามิโดฟอส ถึง 8 ตัวอย่าง พบสารพิษที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียน เช่น          คาร์โบฟูราน 9 ตัวอย่าง เมโทมิล 10 ตัวอย่าง และสารซึ่งไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556    มากถึง 9 ชนิด เช่นBoscalid,Ethirimol,Fenhexamid, Fluxapyroxad,Isopyrazam,Metrafenone,Proquinazid,Pyrimethanil,Quinoxyfen ซึ่งสาร 3 กลุ่มนี้ทั้งหมดล้วนผิดกฎหมายและเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ปล่อยให้มีการใช้ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)ที่ปล่อยให้มีการตกค้าง

นางสาวมาลี สุปันตีหรือคุณเปี้ยว สมาชิกเครือข่าย​เกษตรกรรม​ทางเลือก​ภาคอีสาน​บ้านสวนซุมแซง            ได้กล่าวว่าการที่เกษตรกรยังคงมีการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกอยู่นั้นมีหลายปัจจัยทั้งในเรื่องของ            งบประมาณและเวลา ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมี มีบางคนที่ใช้    สารเคมีแล้วเกิดอาการวิงเวียนศีรษะ  มือสั่น ใจสั่น หน้ามืด ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานอาการเหล่านี้              ก็จะหายไป ทำให้เกษตรกรหลายคนไม่ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่ตามมาคือปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ที่เสื่อมโทรม แต่ที่มากกว่านั้นก็คือผลการตรวจเลือด หมู่บ้านที่ใช้สารเคมีในการทำเกษตรกรรม                  ผลการตรวจเลือดข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ที่จะมีระดับ ปกติ ปลอดภัย เสี่ยง ผลปรากฏว่าเลือดเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่เสี่ยงจนถึงขั้นที่เป็นอันตราย

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเครือข่ายบ้าสวนซุมแซงให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า “บางคนถูกตัดนิ้ว เพราะไปรับจ้างล้างผัก ปรากฏว่าโดนบาด แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็ทำงานต่อ ปรากฏว่าตกเย็นแผลมีอาการบวมแดงเริ่มผิดปกติ ไปหาหมอก็เหมือนจะหายแต่ก็กลับมาเป็นอาการเดิมอีก สุดท้ายต้องตัดนิ้วทิ้งเพราะมันเอาไม่อยู่ หรือในอีกกรณีที่มีการใช้สารเคมีในปริมาณที่มากเกินไปก็ทำให้เป็นโรคหนังเน่า หรือบางคนที่เป็นโรคประจำตัวเช่น    เบาหวานหากบาดแผลได้รับสารเคมีเข้าไปก็ทำให้อาการร้ายแรงจนถึงขั้นตัดขาทิ้งเลยก็มี”

ในส่วนของผู้บริโภคที่ต้องการตรวจสอบสารพิษตกค้างด้วยตัวเอง สามารถตรวจสอบได้จากชุดทดสอบอาหาร (test kit) แต่เครื่องมือเหล่านี้ก็ไม่สามารถระบุได้ว่ามีสารเคมีอะไรบ้าง บอกได้เพียงว่า                    มีปริมาณสารพิษมากหรือน้อยเท่านั้น  หากผู้บริโภคต้องการความปลอดภัยในการรับประทานผักผลไม้      การป้องกันในเบื้องต้นคือ การล้าง ปอกเปลือกผักผลไม้ก่อนบริโภคหรือเลือกบริโภคผักผลไม้ตามฤดูกาล 

รูปในเว็บ 1
อ้างอิงข้อมูลจาก : https://www.thaipan.org/

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.