More
  Wednesday, May 22, 2024

  คลองสมถวิลส่งกลิ่นเหม็น ชาวบ้านวอนเทศบาลเร่งแก้ไข

  -

  คลองสมถวิล ต.ตลาด อ.เมือง  จ.มหาสารคาม มีน้ำเน่าเสียและน้ำไม่ไหลเวียนจนส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณโดยรอบทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนเป็นอย่างมาก วอนเทศบาลแก้ไขโดยด่วน

  นางสาวเบญจวรรณ เหล่าสียงค์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการเทศบาลเมืองมหาสารคามชี้แจงว่าเดิมทีคลองสมถวิลเกิดจากการขุดเองของชาวมหาสารคามจุดประสงค์หลักของการขุดคลองสมถวิลคือเพื่อการชลประทาน เกษตรกร ใช้อุปโภคและบริโภค เพราะจังหวัดมหาสารคามไม่มีแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและบ้านเมืองพัฒนาขึ้น พื้นที่ถูกพัฒนาคลองสมถวิลเลยมีการปรับสภาพจากการที่ใช้อุปโภคบริโภคกลายเป็นแหล่งรองรับน้ำเสียจากครัวเรือน  

  ในปัจจุบันคลองสมถวิลเป็นคลองปิดการไหลเวียนของน้ำในคลอง เพื่อความสะดวกในการก่อสร้างเพราะมีการก่อสร้างปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าสถานีขนส่งจังหวัดมหาสารคามก็ทำให้น้ำขัง น้ำจากบ้านเรือนก็ลงมาที่คลองโดยตรงจึงทำให้น้ำเน่าเสีย และยังบอกอีกว่าการแก้ไขปัญหานั้นต้องขอความร่วมมือกับประชากรโดยให้ติดตั้งถังบำบัดทุกครัวเรือน และทางเทศบาลก็ มีโครงการ  EM Ball ใช้เพื่อบำบัดน้ำโดยการเพิ่มจุลินทรีย์เข้าไปสร้างสมดุลของกลุ่มจุลินทรีย์ใหม่ขึ้นให้ทำการย่อยสลายสารอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้น้ำหายเน่าเสียได้เร็วขึ้น  

  สาเหตุของปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองสมถวิลมีผลที่สืบเนื่องมาจากจังหวัดมหาสารคามเป็นจังหวัดที่ไม่มีทรัพยากรในเชิงของการท่องเที่ยว แต่ประชากรที่เพิ่มขึ้นเท่าเทียมกับจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมาจากประชากรแฝง (เป็นจำนวนประชากรที่เวียนออกไปไม่ใช่ประชากรหลัก) จำนวนประชากรแฝงเป็นส่วนหนึ่งทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรและการเกิดมลพิษน้ำเสียหรือขยะ แหล่งรองรับน้ำเสียในจังหวัดมหาสารคามมีพื้นที่อยู่เฉพาะในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม อยู่เพียง  24.14 ตารางกิโลเมตรคลองสมถวิลเป็นการเกิดจากการขุดเองของชาวมหาสารคามจุดประสงค์หลักของการขุดคลองสมถวิลคือเพื่อการชลประทาน เกษตรกร ใช้อุปโภคและบริโภค เพราะจังหวัดมหาสารคามไม่มีแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและบ้านเมืองพัฒนาขึ้น พื้นที่ถูกพัฒนาคลองสมถวิลเลยมีการปรับสภาพจากการที่ใช้อุปโภคบริโภคกลายเป็นแหล่งรองรับน้ำเสียจากครัวเรือน 

  มีเทศบัญญัติเทศบาลเมืองมหาสารคามการบังคับติดตั้งถังดักไขมันทุกครัวเรือน  การแก้ไขปัญหาที่ต้นทางโดยการบำบัดในครัวเรือนเพราะออกแบบโดยวิศวกรที่ออกแบบในเรื่องคำนวนปริมาณน้ำเสียที่ออกมาจากบ้านแต่ละหลังเป็นการบำบัดเบื้องต้น ในปัจจุบันคลองสมถวิลเป็นคลองปิดเพื่อความสะดวกในการก่อสร้างปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าสถานีขนส่งจึงทำให้น้ำขัง น้ำจากบ้านเรือนลงมาที่คลองโดยตรงทำให้น้ำเน่าเสีย การจัดการที่ยั่งยืนที่สุดคือการจัดการที่ต้นทาง โดยเริ่มต้นจากตัวเราหรือครัวเรือนบริเวณโดยรอบไม่ทิ้งน้ำเสียลงสู่พื้นที่ที่ยังไม่มีการไหลเวียนของระบบน้ำในคลองช่วงที่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ส่วนการแก้ปัญหาจากปลายทางคือ มีโครงการ  EM Ball ใช้เพื่อบำบัดน้ำโดยการเพิ่มจุลินทรีย์เข้าไปสร้างสมดุลของกลุ่มจุลินทรีย์ใหม่ขึ้นให้ทำการย่อยสลายสารอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  DADA delivery ธุรกิจเพื่อคนมหาสารคาม

  ธุรกิจเดลิเวอรี่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากตั้งแต่เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ร้านอาหารถูกสั่งให้จำหน่ายอาหารแบบห่อกลับบ้านเท่านั้น ตลอดจนนโยบายให้กักตัวอยู่บ้าน ทำให้ธุรกิจเดลิเวอรี่ถูกเรียกใช้บริการเป็นจำนวนมากในหลายจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดมหาสารคามเองก็มีเดลิเวอรี่หลายเจ้าให้เรียกใช้บริการ ทำให้คนในจังหวัดสะดวกสบายและลดวามเสี่ยงจากการสัมผัสเชื่อไวรัส COVID-19 อีกด้วย

  ครูชี้ นักเรียนดี ไม่ต้องพึ่งไม้เรียว

  การลงโทษนักเรียนนั้น มีให้เห็นอยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นการลงโทษตามกฎระเบียบไปจนถึงการลงโทษที่นอกเหนือจากกฎระเบียบ ผ่านช่องทางสื่อโซเชียล ข่าว หรือโดนกระทำเอง แต่อย่างไรก็ตาม การลงโทษที่เกินกว่าเหตุ ลงโทษนอกเหนือจากกฎระเบียบ หรือลงโทษโดยการใช้อารมณ์ตัดสิน ทำให้นักเรียนได้รับผลกระทบในด้านร่างกายและจิตใจ จนทำให้เกิดการลิดรอนสิทธิและละเมิดสิทธิมนุษยชนของนักเรียนในโรงเรียน

  กรมอนามัยเผย อาหารทะเล ยังกินได้ แนะปรุงให้สุกทุกเมนู

  กรมอนามัยกระทรวงสาธารณะสุขแนะประชาชน ให้กินสุก กินร้อน โดยเฉพาะอาหารทะเลที่นิยมกินแบบยำ หรือปิ้งย่าง ควรปรุงให้สุกก่อนรับประทาน

  ร้านขายดอกไม้รับปริญญา ชี้ยอดขายปีนี้ลดลง

  "ร้านดอกไม้และของที่ระลึกที่มาขายช่วงรับปริญญาในมมส.ชี้ยอดขายปีนี้ลดลงเนื่องจากพิษเศรษฐกิจ"

  จัดใหญ่ MSU Open house 2020 เปิดบ้านครั้งแรก 17 คณะ 2 วิทยาลัย

  กองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับกองกิจการนิสิตและ 17 คณะในมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดกิจกรรม MSU Open House ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2563 ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้ง 2 วิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีโอกาสได้รู้จักกับคณะสาขาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น โดยมีการให้นักเรียนที่สนใจลงทะเบียนเลือกคณะที่ต้องการเข้าชมล่วงหน้าผ่านทางออนไลน์ หรือเข้ามาลงทะเบียนหน้างาน

  HashTag ที่น่าสนใจ