More
  Wednesday, May 22, 2024

  ครูชี้ นักเรียนดี ไม่ต้องพึ่งไม้เรียว

  -

  การลงโทษนักเรียนนั้น มีให้เห็นอยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นการลงโทษตามกฎระเบียบไปจนถึงการลงโทษที่นอกเหนือจากกฎระเบียบ ผ่านช่องทางสื่อโซเชียล ข่าว หรือโดนกระทำเอง แต่อย่างไรก็ตาม การลงโทษที่เกินกว่าเหตุ ลงโทษนอกเหนือจากกฎระเบียบ หรือลงโทษโดยการใช้อารมณ์ตัดสิน ทำให้นักเรียนได้รับผลกระทบในด้านร่างกายและจิตใจ จนทำให้เกิดการลิดรอนสิทธิและละเมิดสิทธิมนุษยชนของนักเรียนในโรงเรียน

  การละเมิดสิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา นำไปสู่ข้อถกเถียงในสังคมอย่างกว้างขวางถึงประเด็นต่าง ๆ ที่ขัดกับหลักการของสิทธิมนุษยชน เช่น การประจานนักเรียนเพื่อให้เกิดความอับอาย การเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมกับผู้ที่มีเพศวิถีแตกต่างจากเพศกำเนิด การคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศ รวมไปถึงการคุกคามเด็กและลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนกระทั่งการวางกฎระเบียบของสถานศึกษาที่ขัดกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน และการปฏิบัติที่ขัดต่อระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา

  นายจรัญ สร้างอำไพ รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง (ร.ก.) โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม กล่าวว่า “การลงโทษเด็กนั้น ทำได้ แต่ต้องผิดกฎระเบียบจริง การลงโทษโดยการตัดกระโปรง มันเป็นเรื่องเล็กน้อยมาก ทั้งยังเป็นการละเมิดสิทธินักเรียน และในการลงโทษมีหลายวิธี เช่น การพูดคุยด้วยวาจา การตักเตือน ไปจนถึงการเรียกผู้ปกครองมาพูดคุยถึงพฤติกรรมของนักเรียน โรงเรียนท่าขอนยางฯ มีการให้ครูที่ปรึกษาเป็นผู้ตักเตือน และจดลงสมุดบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนที่โรงเรียนท่าขอนยางจัดทำขึ้น แต่ในการตักเตือนของโรงเรียนจะเป็นการพูดคุยและถามถึงสาเหตุ เพราะเด็กบางคนก็มีปัญหาไม่ได้อาศัยกับครอบครัว ก็ทำให้เกิดผลกระทบด้านอื่นตามมา”

  “การลงโทษเด็กโดยการตีถือเป็นเรื่องที่ไม่สมควร เพราะเด็กจะเกิดการต่อต้านต่อครูและโรงเรียน การลงโทษโดยการตีจึงไม่ค่อยเกิดขึ้นในโรงเรียนท่าขอนยาง ส่วนมากจะเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ ทำจิตสาธารณะแก่โรงเรียน เช่น การเก็บขยะ การลงโทษก็มีให้วิ่งรอบสนามกีฬาของโรงเรียนบ้าง แต่ไม่ได้ถือว่าเป็นการประจาน หรือทำให้อับอาย เพราะเด็กครูก็จะถามนักเรียนก่อนว่าจะวิ่งหรือจะบำเพ็ญประโยชน์ ให้เด็กเป็นคนเลือกเอง เราไม่ได้ลงโทษสุ่มสี่สุ่มห้า การตัดผมเด็กที่โรงเรียน มี แต่เป็นกรณีที่ครูเตือนไปหลายครั้งแล้ว แต่นักเรียนก็ยังไม่ตัดผมให้ถูกต้อง และเจรจาก่อน ว่าทำผิดกฎระเบียบนะ ชี้แจงให้นักเรียนทราบ”นายจรัญกล่าว 

  ซึ่งการถูกผู้อื่นมาตัดผมโดยที่ไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของเส้นผมนั้น ย่อมเป็นการละเมิดสิทธิเจ้าของร่างกายอย่างชัดเจน อีกทั้งการลงโทษด้วยวิธีการเช่นนี้เป็นการละเมิดกฎระเบียบกระทรวง จึงถือเป็นการกระทำผิดต่อประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ที่ครูละเว้นการปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวง จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายของนักเรียน

  นายจรัญกล่าวอีกว่า “ตอนนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยน คำว่า ไม้เรียวสร้างคน ใช้ไม่ได้แล้ว สมัยก่อนครูลงโทษโดยการใช้ไม้เรียวมีแทบทุกโรงเรียน เพราะเป็นการลงโทษให้นักเรียนเข็ดหลาบ ครูตีด้วยความหวังดี แต่ถามว่ามีข้อดีหรือข้อเสียไหม มีแน่นอนครับ เพราะว่ามันเกิดผลกระทบต่อร่ายกายและจิตใจของนักเรียน ปัจจุบันจึงเกิดการยกเลิกการลงโทษด้วยไม้เรียว และสร้างกฎเกณฑ์ในการลงโทษที่เหมาะสมที่สุด เพื่อป้องกันการละเมิดกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาด้วย”

  การลงโทษที่เหมาะสมโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคมได้ลงโทษตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. 2550

  โดยกฎหมายนี้บังคับใช้กับทุกโรงเรียน ทั้งรัฐบาลและเอกชน ซึ่งกำหนดให้การลงโทษเด็กทำได้แค่ 5 สถาน เท่านั้น

  1. ว่ากล่าวตักเตือน
  2. ทำทัณฑ์บน
  3. ตัดคะแนนความประพฤติ
  4. จัดกิจกรรมที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
  5. พักการเรียน (ที่มา https://thaipublica.org/2020/08/newground12/

  <img src="http://suemuanchonnews.com/wp-content/uploads/2021/01/อินโฟข่าวเด็ก-1024×1024.png" alt="

  นายจรัญเผยว่า ตนและครูท่านอื่นในโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคมพยายามที่จะไม่ลงโทษเด็กตามอารมณ์ แต่จะพูดคุยและตักเตือนกับนักเรียน เพื่อที่จะให้นักเรียนปรับปรุงตัวให้ถูกกฎระเบียบของโรงเรียน

    นางสาวสุพิชญา อาจสุรินทร์นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม กล่าวว่า “ที่โรงเรียนส่วนมากจะไม่มีการลงโทษโดยการตี คุณครูที่โรงเรียนจะใช้วิธีการตักเตือนมากกว่า แต่หนูเคยโดนครูตำหนิ เรื่องที่ไม่ใส่เสื้อซับในและใส่กระโปรงสั้น ครูก็ถามถึงเหตุผลก่อน ไม่ได้ลงโทษโดยทันที” 

  “ถ้าเกิดมีปัญหาครูจะแจ้งผู้ปกครองให้ทราบด้วย จะได้ทราบทั้งสองฝ่าย ว่าหนูทำผิดจริงๆ เพราะอะไร แบบนี้ค่ะ แต่ถ้าเกิดหนูโดนครูตีเพราะเรื่องเล็กน้อย หนูคงรู้สึกไม่ดีมากเลยค่ะ เพราะว่าหนูเห็นข่าวเยอะมากๆ ที่ครูตีเด็ก ถ้าเป็นหนูคงไม่โอเค หนูเคยโดนครูเรียกไปด่าหน้าห้องครั้งหนึ่งค่ะ ตอนนั้นเสียความรู้สึกมากค่ะ แต่ว่าหนูก็กลับไปปรับความคิดใหม่ว่าทำไมหนูถึงโดนด่าโดยไม่มีสาเหตุ หรือหนูทำอะไรผิด ควรแก้ไขตรงไหน ในส่วนที่เราทำผิดบ้าง” น.ส.สุพิชญากล่าว

       “หนูคิดว่าเรื่องผมมันไม่เกี่ยวเลยกับการเรียน เกรดมันไม่ได้วัดกันที่ทรงผม การที่ครูตัดผม หรือตัดกระโปรงเป็นเรื่องที่ควรตักเตือนก่อนดีกว่าค่ะ เพื่อนหนูบางคนก็รักผมของเขา หรือว่า กระโปรงบางตัว กว่าจะได้เงินมาซื้อ มันก็แพงค่ะ” น.ส.สุพิชญากล่าว

         น.ส.สุพิชญากล่าวต่ออีกว่า “คำว่า ไม้เรียวสร้างคน หนูไม่เคยได้ยินเลยค่ะ แต่มันไม่ใช่เลยค่ะ ยิ่งครูทำร้าย ประจานนักเรียน ทำให้นักเรียนดูต่ำตมลงไป หนูคิดว่ายิ่งจะทำให้เด็กเสียความรู้สึกมากกว่าค่ะ ควรจะพูด ปรึกษากันดีกว่าค่ะ ดีกว่าจะมาทำร้ายร่างกายกัน หนูว่ามันผิดค่ะ”  

  ปัจจุบัน อาจจะเป็นเรื่องที่เห็นจนชินตาแล้วกับเรื่องครูทำโทษนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นการตัดผม การตัดเสื้อผ้า การใช้กำลัง หรือการประจาน เมื่อนักเรียนทำผิดกฎระเบียบของโรงเรียน แต่เมื่อทำผิด ก็ต้องได้รับบทลงโทษที่ถูกต้อง โดยมีการกำหนด และพูดคุยกับนักเรียนก่อน มิใช่การทำตามเจตนาของครู และที่เหมาะสมที่สุด คือลงโทษตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อที่จะป้องกันการลิดรอนสิทธิและละเมิดสิทธิมนุษยชนของนักเรียนในโรงเรียน

  นาราภัทร กองเพชร ทีมข่าวหนังสือพิมพ์สื่อมวลชนรายงาน

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  DADA delivery ธุรกิจเพื่อคนมหาสารคาม

  ธุรกิจเดลิเวอรี่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากตั้งแต่เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ร้านอาหารถูกสั่งให้จำหน่ายอาหารแบบห่อกลับบ้านเท่านั้น ตลอดจนนโยบายให้กักตัวอยู่บ้าน ทำให้ธุรกิจเดลิเวอรี่ถูกเรียกใช้บริการเป็นจำนวนมากในหลายจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดมหาสารคามเองก็มีเดลิเวอรี่หลายเจ้าให้เรียกใช้บริการ ทำให้คนในจังหวัดสะดวกสบายและลดวามเสี่ยงจากการสัมผัสเชื่อไวรัส COVID-19 อีกด้วย

  ครูชี้ นักเรียนดี ไม่ต้องพึ่งไม้เรียว

  การลงโทษนักเรียนนั้น มีให้เห็นอยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นการลงโทษตามกฎระเบียบไปจนถึงการลงโทษที่นอกเหนือจากกฎระเบียบ ผ่านช่องทางสื่อโซเชียล ข่าว หรือโดนกระทำเอง แต่อย่างไรก็ตาม การลงโทษที่เกินกว่าเหตุ ลงโทษนอกเหนือจากกฎระเบียบ หรือลงโทษโดยการใช้อารมณ์ตัดสิน ทำให้นักเรียนได้รับผลกระทบในด้านร่างกายและจิตใจ จนทำให้เกิดการลิดรอนสิทธิและละเมิดสิทธิมนุษยชนของนักเรียนในโรงเรียน

  กรมอนามัยเผย อาหารทะเล ยังกินได้ แนะปรุงให้สุกทุกเมนู

  กรมอนามัยกระทรวงสาธารณะสุขแนะประชาชน ให้กินสุก กินร้อน โดยเฉพาะอาหารทะเลที่นิยมกินแบบยำ หรือปิ้งย่าง ควรปรุงให้สุกก่อนรับประทาน

  ร้านขายดอกไม้รับปริญญา ชี้ยอดขายปีนี้ลดลง

  "ร้านดอกไม้และของที่ระลึกที่มาขายช่วงรับปริญญาในมมส.ชี้ยอดขายปีนี้ลดลงเนื่องจากพิษเศรษฐกิจ"

  จัดใหญ่ MSU Open house 2020 เปิดบ้านครั้งแรก 17 คณะ 2 วิทยาลัย

  กองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับกองกิจการนิสิตและ 17 คณะในมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดกิจกรรม MSU Open House ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2563 ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้ง 2 วิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีโอกาสได้รู้จักกับคณะสาขาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น โดยมีการให้นักเรียนที่สนใจลงทะเบียนเลือกคณะที่ต้องการเข้าชมล่วงหน้าผ่านทางออนไลน์ หรือเข้ามาลงทะเบียนหน้างาน

  HashTag ที่น่าสนใจ