More
  Friday, June 21, 2024

  มมส เปิดงานประเมินนักศึกษารับรางวัลพระราชทานฯ

  -

  ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส  ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กล่าวต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้แทนคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ณ ห้องประชุมกันทรวิชัย ชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  งานคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานเกิดจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชปรารภแด่ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ม.ล.ปิ่น มาลากุล) ในปี พ.ศ. 2506 รางวัลพระราชทานเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของชาติให้ดียิ่งขึ้น โดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 ซึ่งในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา และในปีการศึกษา 2561 ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2562 โดยมีนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกฯ จำนวนทั้งสิ้น 24 คน จากทั้งหมด 22 สถาบัน/มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย นิสิต นักศึกษา 2 กลุ่ม คือประเภทนักศึกษาปกติ และนักศึกษาพิการ

  2

  ต่อมาในเวลา 10.00 น. คณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาฯ ได้ทำการเริ่มดำเนินการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561 ประกอบ 11 สถานศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชธานี, มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น, วิทยาลัยนครราชสีมา, มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ในภาคเช้า มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, มหาวิทยาลัยนครพนม, มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในภาคบ่ายตามลำดับ

  3

  นอกจากนั้นการประเมินยังคงมีการดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 19-20 มีนาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการประเมินของกลุ่มสถานศึกษาขนาดใหญ่ จำนวน 10 สถานศึกษา ในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 และการประเมินของกลุ่มนักศึกษาพิการ จำนวน 3 สถานศึกษา ในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562ในเวลา 10.00 เป็นต้นไป

   

  เรื่อง  เวชพงศ์  จันทร์ศรี

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  DADA delivery ธุรกิจเพื่อคนมหาสารคาม

  ธุรกิจเดลิเวอรี่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากตั้งแต่เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ร้านอาหารถูกสั่งให้จำหน่ายอาหารแบบห่อกลับบ้านเท่านั้น ตลอดจนนโยบายให้กักตัวอยู่บ้าน ทำให้ธุรกิจเดลิเวอรี่ถูกเรียกใช้บริการเป็นจำนวนมากในหลายจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดมหาสารคามเองก็มีเดลิเวอรี่หลายเจ้าให้เรียกใช้บริการ ทำให้คนในจังหวัดสะดวกสบายและลดวามเสี่ยงจากการสัมผัสเชื่อไวรัส COVID-19 อีกด้วย

  ครูชี้ นักเรียนดี ไม่ต้องพึ่งไม้เรียว

  การลงโทษนักเรียนนั้น มีให้เห็นอยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นการลงโทษตามกฎระเบียบไปจนถึงการลงโทษที่นอกเหนือจากกฎระเบียบ ผ่านช่องทางสื่อโซเชียล ข่าว หรือโดนกระทำเอง แต่อย่างไรก็ตาม การลงโทษที่เกินกว่าเหตุ ลงโทษนอกเหนือจากกฎระเบียบ หรือลงโทษโดยการใช้อารมณ์ตัดสิน ทำให้นักเรียนได้รับผลกระทบในด้านร่างกายและจิตใจ จนทำให้เกิดการลิดรอนสิทธิและละเมิดสิทธิมนุษยชนของนักเรียนในโรงเรียน

  กรมอนามัยเผย อาหารทะเล ยังกินได้ แนะปรุงให้สุกทุกเมนู

  กรมอนามัยกระทรวงสาธารณะสุขแนะประชาชน ให้กินสุก กินร้อน โดยเฉพาะอาหารทะเลที่นิยมกินแบบยำ หรือปิ้งย่าง ควรปรุงให้สุกก่อนรับประทาน

  ร้านขายดอกไม้รับปริญญา ชี้ยอดขายปีนี้ลดลง

  "ร้านดอกไม้และของที่ระลึกที่มาขายช่วงรับปริญญาในมมส.ชี้ยอดขายปีนี้ลดลงเนื่องจากพิษเศรษฐกิจ"

  จัดใหญ่ MSU Open house 2020 เปิดบ้านครั้งแรก 17 คณะ 2 วิทยาลัย

  กองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับกองกิจการนิสิตและ 17 คณะในมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดกิจกรรม MSU Open House ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2563 ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้ง 2 วิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีโอกาสได้รู้จักกับคณะสาขาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น โดยมีการให้นักเรียนที่สนใจลงทะเบียนเลือกคณะที่ต้องการเข้าชมล่วงหน้าผ่านทางออนไลน์ หรือเข้ามาลงทะเบียนหน้างาน

  HashTag ที่น่าสนใจ