More
  Saturday, February 27, 2021
  Home ผลงานรับรางวัล หนังสื่อพิมพ์สื่อมวลชน

  ผลงานรับรางวัล หนังสื่อพิมพ์สื่อมวลชน

  กอง บก.สื่อมวลชน คว้า 3 รางวัลพิราบน้อยประจำปี 2560

  วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้จัดพิธีมอบรางวัลพิราบน้อย รางวัลริต้า ปาติยะเสวี และข่าว TJACYBER REPORTER ประจำปี 2560 ณ ชั้น 3ห้องอิศรา อมันตกุล สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ตามที่สมาคมฯ ได้จัดประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ นิตยสารฝึกปฏิบัติ ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ ...

  กองบก.สื่อมวลชนคว้ารางวัลชมเชยงานข่าวสิทธิเด็ก

  วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ได้จัดพิธีมอบรางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ประจำปี 2560 ขึ้น ณ โรงแรมเซนจูรี่พาร์ค โดยการสนับสนุนขององค์กรยูนิเซฟ ประเทศไทย รางวัลดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ รางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อหนังสือพิมพ์ ประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติและหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติออนไลน์ในสถาบันอุดมศึกษา และประเภทสื่อโทรทัศน์ โดยในประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติและหนังสือพิมพ์ออนไลน์ฝึกปฎิบัติในสถาบันอุดมศึกษา...

  ข่าวน่าสนใจอื่นๆ

  สารคามแดนฝัน (ฝุ่น)

                “สารคามแดนฝุ่น” ชื่อนี้คงติดหูประชาชนจังหวัดมหาสารคามเป็นที่เรียบร้อย โดยเฉพาะบริเวณรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) วิทยาเขตขามเรียง เดิมทีแล้วเป็นพื้นที่ที่เรียกว่า “ป่าโคกหนองไผ่” ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม มีเนื้อที่ประมาณ 1,300 ไร่ ในขณะนั้น ศ. (พิเศษ) ดร.ภาวิช ทองโรจน์ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามคนแรก (พ.ศ.2538-2546) และได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารต่างๆ ตั้งแต่ พ.ศ.2539...

  มอส เกียรติก้อง : เด็กนิเทศผู้รักในการทดลอง เพื่อหาคำตอบของความฝันให้ตัวเอง

  มนุษย์ทุกคนมีความฝัน ยิ่งใหญ่เมื่อเรายังเด็ก และเล็กลงเมื่อเราโตขึ้น หลายครั้งเราโทษความเป็นจริงของชีวิตที่คอยฉุดรั้งความฝันของเราอยู่ แต่เราไม่เคยตั้งคำถามกับตัวเราเองว่าได้พยายามมากพอหรือยัง ความจริงของการเติบโตทำให้ความฝันของเราสะดุดจริงหรือ มอส–เกียรติก้อง เทียมธรรม นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการ a team junior 15 ของนิตยสาร a day magazine เด็กนิเทศผู้รักในการเรียนรู้ มองหาสิ่งใหม่ ๆ...

  มมส. เผยปีนี้นิสิตคืนเงินให้ กยศ. เพิ่มขึ้น

  นักกฎหมายเผยหากไม่ชำระหนี้ กยศ. เสี่ยงติดเครดิตบูโร ด้าน มมส เผยปีนี้นิสิตคืนเงินให้ กยศ. เพิ่มขึ้น ชี้มหาวิทยาลัยควบคุมได้เพียงนิสิตที่ศึกษาอยู่ แนะวิธีแก้ปัญหาที่ดีคือปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรม นายเสริมศักดิ์วิลาศรีทนายความอิสระเปิดเผยว่าผู้ที่ไม่คืนเงินให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ. เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตพ.ศ.2545 ซึ่งปัจจุบันเป็นเพียงแค่แนวคิดเท่านั้นเนื่องจากกยศ. เป็นกองทุนเพื่อการศึกษาไม่ใช่สถาบันทางการเงินการผิดนัดไม่ชำระหนี้เป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญาซึ่งเป็นความผิดที่ยอมความกันได้หากผู้กู้ยืมนำเงินมาชำระจะทำให้คดีอาญาถูกระงับไปเป็นแนวคิดจะใช้ดำเนินการความผิดการเสียเครดิตบูโรโดยเป็นการเสียเครดิตในการมีสิทธิ์ผ่อนผันบ้านคอนโดรถยนต์อสังหาริมทรัพย์ต่างๆทั้งนี้การผ่อนชำระหนี้ไม่ครบตามกำหนดหรือหนีหนี้ถือเป็นคดีแพ่งไม่มีโทษจำคุกแต่เป็นบทลงโทษเฉพาะเจ้าหนี้ที่ที่เป็นสถาบันการเงิน นายเสริมศักดิ์เผยต่อว่าก่อนหน้านี้ทางกยศ. มีสิทธิ์ในการบังคับคดีสามารถยึดทรัพย์เพราะมีการบังคับใช้กฎหมายเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องปฏิบัติขณะนี้การนำพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตพ.ศ.2545 มาใช้เป็นเพียงแนวคิดการสร้างพฤติกรรมทางอ้อมในการรับผิดชอบการชำระเงินที่นิสิตได้กู้ยืมถือเป็นเรื่องดีที่จะสร้างจิตสำนึกให้นิสิตชำระเงินตามระยะเวลา นางบุญชูอันบุรีหัวหน้างานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (มมส) เปิดเผยว่าหลักเกณฑ์ในการกู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับบุคคลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์รายได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปีผลการเรียนในพ.ศ.2557 ไม่ต่ำกว่า 2.00 และในพ.ศ.2558 ได้เพิ่มหลักเกณฑ์ขึ้นมาคือนิสิตต้องเข้าร่วมโครงการจิตอาสารวม 18...