More
  Monday, July 15, 2024

  มมส. จัดพีธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

  -

  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารพลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีการเข้าร่วมของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้นปีที่1 และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้งฝ่ายประถม และมัธยม โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตต่ออาจารย์ และเป็นการเริ่มต้นการเรียนที่ดี

  กิจกรรมภายในงานมีการขับร้องสรภัญญะ กล่าวคำบูชาครู การแสดงพิธีอันเชิญพานไหว้ครูโดยสโมสรนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มีการแสดงมุทิตาจิตจากตัวแทนผู้ถือพานไหว้ครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษา เกียรติบัตรแก่นิสิตเรียนดี รวมถึงประกาศและมอบผลรางวัลพานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งก่อนจบกิจกรรมได้มีการกล่าวให้โอวาท โดย รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นการต้อนรับนิสิตใหม่ในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

  นายธงฉาน บุดดา นายกองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวถึงการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ว่า “ในการจัดกิจกรรมมีการกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมโดยการแบ่งจำนวนนิสิต จาก 17 คณะ 2 วิทยาลัย จำนวนคณะละ 50 คน เนื่องจากบริเวณสถานที่ในการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอต่อนิสิต และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ด้วยคัดกรองตรวจอุณหภูมิ และมีการเว้นระยะห่างทางสังคม”

  นอกจากนี้ ผศ.ดร.ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มีความคิดเห็นว่า “กิจกรรมไหว้ครู เป็นกิจกรรมที่ดี เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ที่แสดงถึงความกตเวที บูชาครู แต่ในช่วงนี้มีสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงต้องมีการเว้นระยะห่าง” นอกจากนี้คณบดียังได้มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำพานไหว้ครูว่า “การทำพานไหว้ครูของนิสิตในปีนี้ มีความสวยงาม และได้มีการถ่ายทอดจินตนาการ ความรู้ที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์”

  ทางด้าน รศ.ดร.สุนันท์ สายกระสุน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) กล่าวว่า “กิจกรรมไหว้ครู เป็นประเพณีที่ดีงามของไทยที่สืบทอดกันมานาน อย่างไรก็ตามประเพณีนี้ควรสืบทอดต่อไปแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงเฝ้าระวังโควิด-19 แต่สำหรับกิจกรรมวันไหว้ครูไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเองก็ยังคงจัดกิจกรรมนี้ขึ้น อย่างไรก็ตามต้องวางมาตรการในเรื่องของ Social distancing ในที่นี้ทางมหาวิทยาลัยเองก็พยายามปรับเปลี่ยนวิธีจัดงานไหว้ครูโดยมีการจำกัด จำนวนนิสิตที่เข้าร่วม และมีมาตรการเฝ้าระวัง”

  นางสาวสุภาวดี ภูมิแก้ว นิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ชั้นปีที่1 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “กิจกรรมในครั้งนี้ทำให้ระลึกถึงความกตัญญู ต่อครูที่มีพระคุณต่อเรา ที่สอนสั่งมา​ ซึ่งรู้สึกตื้นตันใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ “

  และนางสาวเบญจพร ไขประภาย นิสิตคณะบัญชีและการจัดการ ชั้นปีที่2 ได้กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “กิจกรรมไหว้ครูเป็นกิจกรรมที่ทำให้ระลึกถึงพระคุณของอาจารย์ที่สั่งสอน อบรม และตักเตือน ในสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำ และสามารถนำสิ่งเหล่านั้นมาพัฒนาตัวเองได้ในอนาคต”

  นอกจากนี้ นายสุริยา พิมพ์ภา นิสิตคณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาภาษาไทย นิสิตที่มีส่วนร่วมในการทำพาน ได้กล่าวถึงความรู้สึกว่า “รู้สึกดีใจ ตื่นเต้นและตื้นตันใจมากที่ได้ทำพานนี้ เพราะเป็นการตั้งใจทำต่อเนื่องมาทุกปี”

  นางสาวมริทร์ธรา ศิริวาลย์ , นางสาวอารีย์รัตน์ ทองสาย (ภาพข่าว,รายงาน)

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  DADA delivery ธุรกิจเพื่อคนมหาสารคาม

  ธุรกิจเดลิเวอรี่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากตั้งแต่เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ร้านอาหารถูกสั่งให้จำหน่ายอาหารแบบห่อกลับบ้านเท่านั้น ตลอดจนนโยบายให้กักตัวอยู่บ้าน ทำให้ธุรกิจเดลิเวอรี่ถูกเรียกใช้บริการเป็นจำนวนมากในหลายจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดมหาสารคามเองก็มีเดลิเวอรี่หลายเจ้าให้เรียกใช้บริการ ทำให้คนในจังหวัดสะดวกสบายและลดวามเสี่ยงจากการสัมผัสเชื่อไวรัส COVID-19 อีกด้วย

  ครูชี้ นักเรียนดี ไม่ต้องพึ่งไม้เรียว

  การลงโทษนักเรียนนั้น มีให้เห็นอยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นการลงโทษตามกฎระเบียบไปจนถึงการลงโทษที่นอกเหนือจากกฎระเบียบ ผ่านช่องทางสื่อโซเชียล ข่าว หรือโดนกระทำเอง แต่อย่างไรก็ตาม การลงโทษที่เกินกว่าเหตุ ลงโทษนอกเหนือจากกฎระเบียบ หรือลงโทษโดยการใช้อารมณ์ตัดสิน ทำให้นักเรียนได้รับผลกระทบในด้านร่างกายและจิตใจ จนทำให้เกิดการลิดรอนสิทธิและละเมิดสิทธิมนุษยชนของนักเรียนในโรงเรียน

  กรมอนามัยเผย อาหารทะเล ยังกินได้ แนะปรุงให้สุกทุกเมนู

  กรมอนามัยกระทรวงสาธารณะสุขแนะประชาชน ให้กินสุก กินร้อน โดยเฉพาะอาหารทะเลที่นิยมกินแบบยำ หรือปิ้งย่าง ควรปรุงให้สุกก่อนรับประทาน

  ร้านขายดอกไม้รับปริญญา ชี้ยอดขายปีนี้ลดลง

  "ร้านดอกไม้และของที่ระลึกที่มาขายช่วงรับปริญญาในมมส.ชี้ยอดขายปีนี้ลดลงเนื่องจากพิษเศรษฐกิจ"

  จัดใหญ่ MSU Open house 2020 เปิดบ้านครั้งแรก 17 คณะ 2 วิทยาลัย

  กองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับกองกิจการนิสิตและ 17 คณะในมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดกิจกรรม MSU Open House ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2563 ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้ง 2 วิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีโอกาสได้รู้จักกับคณะสาขาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น โดยมีการให้นักเรียนที่สนใจลงทะเบียนเลือกคณะที่ต้องการเข้าชมล่วงหน้าผ่านทางออนไลน์ หรือเข้ามาลงทะเบียนหน้างาน

  HashTag ที่น่าสนใจ