หมวดหมู่: สังคม

วันลอยกระทง หรือ’วันเสียตัว’ของเยาวชน

ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่ดีงามของไทยตั้ง…

เหยียดไม่ได้ตั้งใจ หรือแค่ความเคยชิน

คำพูดที่ออกมาจากปากของมนุษย์ มักเป็นสิ่งที่บ…

‘ความกล้า’ ของ ฟลุคเก้า ธีรภัทร์ กับเรื่องราวที่ ‘ไม่กล้า’ บอกใคร

“เขาด่าเหมือนเราเป็นโรค ด่าในสิ่งที่เรา ‘เป็…

เหยียดหยาม กลั่นแกล้ง ด่าทอ แรงกระตุ้นภาวะซึมเศร้า

“ข้อความหรือคำพูดเพียงไม่กี่คำสามารถฆ่าคนได้…

ปัญหาความเหลื่อมล้ำนำมาซึ่งการเหยียดอย่างไม่มีสิ้นสุด

“ความเหลื่อมล้ำก่อให้เกิดการเหยียด หรื…

วัฒนธรรมสร้างกำแพงของแบ่งแยก (การเหยียดเชื้อชาติ)

จากอดีตจนถึงปัจจุบันการแบ่งแยกเชื้อชาติยังมี…

Cyber Bullying : การกลั่นแกล้งในโซเชียล

ปัจจุบันสื่อออนไลน์เข้ามามีอิทธิพลต่อคนในสัง…

รสนิยมที่แตกต่างจึงเกิดการเหยียดและล้อเลียนกัน

       “ความแตกต่างมาพร้อมกับการเหยียด” คำพู…

2019 กับ โฆษณาความหลากหลายทางเพศ

ปัจจุบันการเหยียดรสนิยมทางเพศ มันตกยุคตกสมัย…

บ้านสวนซุมแซง รับบริจาคพันธุ์พืชช่วยพี่น้องเกษตรกรชาวอุบลฯ

ศูนย์เรียนรู้การเกษตรชุมชนบ้านสวนซุมแซง จ.มห…