หมวดหมู่: สารคดีอยู่ดีมีแฮง

“ในน้ำมีปลา ในหมู่บ้านคำครตา มีปลาส้มอินทรีย์”

ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งลงแขกกันจับปลาอย่างพร้อมเพร…

เกษตรกรรมทางเลือก ทางออกของเกษตรกร

การทำเกษตรในอดีตที่ผ่านมานั้น ผู้คนที่ทำอาชี…

‘มันแกวบรบือ’ ในลมฝนแห่งความเปลี่ยนแปลง

แผงขายมันแกวที่ตั้งเรียงรายอยู่สองข้างทางของ…

“หมู่บ้านผาชัน” มหานทีแห่งชีวิตริมโขง

มีเหตุผลมากมายให้เราออกเดินทาง ออกไปดูความงด…

ข้าวโพดเงินล้านบนทางหลวงหมายเลข12

ไม้ไผ่ที่ถูกเหลาให้เรียวเล็กกระชับจับถนัดมือ…