ข่าวที่น่าสนใจ

เกษตร

บ้านดอนมัน ต้นแบบแห่งความพอเพียง

บ้านดอนมันศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โดยมีผู้นำชุมชนคือนายอดิศร เหล่าสะพาน กำนันบ้านดอนมัน หรือที่รู้จักกันในนาม “ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชน” [...]

December 15, 2017

“YSF” เกษตรกรพันธุ์ใหม่เน้นเกษตรปลอดสารพิษ

จังหวัดมหาสารคาม ร่วมโครงการ Young Smart Farmer ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ภายใต้แรงสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตร สู่เกษตรกรมืออาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษผ่านการรองรับมาตรฐานจาก GAP ให้มีคุณภาพ และเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค นายปราโมทย์ วัฒนะ [...]

December 15, 2017

เกษตรกรร้อยเอ็ดปลูกอินทผลัมในทุ่งกุลาร้องไห้ ชูรายได้ดีขายเริ่มต้น กก.ละ 500 บาท

  เกษตรกรร้อยเอ็ดหันมาปลูกอินทผลัม เหตุสามารถปลูกในพื้นที่แห้งแล้งอย่างทุ่งกุลาร้องไห้ได้ และมีราคาดี ชูขายเริ่มต้นกิโลกรัมละ 500 บาท ขณะที่สภาเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดหนุนปลูกอินทผลัม ชี้เป็นทางเลือกที่ดีแก่เกษตรกร [...]

January 10, 2017

ชี้ช่องรวย!! เพาะกุ้งก้ามแดงอาชีพเสริมเพิ่มรายได้หลักหมื่น

กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งล็อบสเตอร์(Lobster)น้ำจืด มีถิ่นกำเนิดที่ประเทศออสเตรเลีย ถูกนำเข้ามาในประเทศไทยจากโครงการหลวง ปัจจุบันกุ้งชนิดนี้กำลังได้รับความสนใจของเกษตรกร อีกทั้งการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงมีการลงทุนต่ำ ให้ผลตอบแทนสูง [...]

December 20, 2016

แดง หวาน กรอบ…ราชินีทับทิมสยาม

ราชินีทับทิมสยาม ชื่อที่บ่งบอกได้ถึงความยิ่งใหญ่ อลังการ เป็นชื่อของข้าวโพดสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจกันอย่างมากในแวดวงเกษตรกรที่ชื่นชอบการปลูกข้าวโพด [...]

December 20, 2016

โรงงานน้ำตาลเผยรับซื้อใบอ้อยราคาดี ชี้ใช้เป็นพลังงานไฟฟ้า

บริษัท น้ำตาลมิตรภูเขียว จ.ชัยภูมิ ชูนโยบายรับซื้อใบอ้อยเพื่อนำมาเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าภายในโรงงาน สร้างทางเลือกใหม่ให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ต้องการเพิ่มมูลค่าของผลผลิต นายธนพงศ์ สุวรรณโรจน์ เจ้าหน้าที่จัดหาเชื้อเพลิง บริษัท [...]

June 22, 2016

นักวิชาการเตือนสารพิษตกค้างในพืชผัก พบมีความเสี่ยงสูง

  ชาวบ้านม่วงใหญ่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม รับมีการฉีดยาฆ่าแมลงในพืชผักที่ขายตามท้องตลาด ชี้หากไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชจะขายไม่ได้ราคา ด้านนักวิชาการแนะหากจำเป็นต้องใช้ยาฆ่าแมลงควรใช้ก่อนการเก็บเกี่ยว 7 วัน [...]

June 21, 2016

สารคามแล้งหนักในรอบ 5 ปี รัฐสั่งเกษตรกรงดปลูกข้าวนาปรัง หวั่นน้ำไม่พอใช้ในฤดูร้อนนี้

ปัญหาภัยแล้งของจังหวัดมหาสารคาม เป็นปัญหาที่เกษตรกรชาวไร่และชาวนาเผชิญมาในทุกๆ ปี โดยปีนี้เกษตรกรได้ประสบวิกฤตฝนทิ้งช่วงอีกครั้งในรอบ 5 ปี หลังประสบภัยแล้งหนักสุดใน พ.ศ.2554 ทำให้ลำห้วยเริ่มแห้งขอด [...]

April 6, 2016