ข่าวที่น่าสนใจ

เกษตร

“ห้องแซง” แฟชั่นร่วมสมัย ผ้าภูไทสีคราม

ผ้าไทย กลายเป็นมรดกล้ำค่าทางวัฒนธรรมตั้งแต่เมื่อไหร่กัน ย้อนกลับไปสัก 10-20 ปี เราจะเห็นภาพยายจับกี่ทอผ้าพร้อมกับสอนแม่ที่นั่งข้างๆกัน ภาพแม่ช่วยยายหมุนไหม ภาพเหล่านี้ถูกบันทึกไว้ในความทรงจำของใครหลาย [...]

กันยายน 27, 2018

อัญมณีเปลือกหอยแห่งท้องทุ่ง

เมื่อทรัพยากรธรรมชาติอย่างหอยเชอรี่ ซึ่งเป็นศัตรูข้าวของชาวนา และเป็นปัญหาที่เกษตรกรแก้ไม่ตกมาโดยตลอด จนกระทั่งมีโครงการอบรมวิชาชีพของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นการนำเปลือกหอยเชอรี่มาแป [...]

พฤษภาคม 10, 2018

ธนาคารปุ๋ยบ้านวังหว้า ต้นแบบของธุรกิจชุมชน

โครงการประชารัฐเป็นโครงการที่รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งงบประมานไปให้แต่ละหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในหมู่บ้าน เช่นเดียวกับกลุ่มสหกรณ์ปุ๋ยเคมีบ้านวังหว้า ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังห [...]

มีนาคม 2, 2018

บ้านดอนมัน ต้นแบบแห่งความพอเพียง

บ้านดอนมันศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โดยมีผู้นำชุมชนคือนายอดิศร เหล่าสะพาน กำนันบ้านดอนมัน หรือที่รู้จักกันในนาม “ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชน” ที่ได้นำชุมชนสร้ [...]

ธันวาคม 15, 2017

“YSF” เกษตรกรพันธุ์ใหม่เน้นเกษตรปลอดสารพิษ

จังหวัดมหาสารคาม ร่วมโครงการ Young Smart Farmer ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ภายใต้แรงสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตร สู่เกษตรกรมืออาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษผ่านการรองรับมาตรฐานจาก GAP ให้มีคุณภา [...]

ธันวาคม 15, 2017

เกษตรกรร้อยเอ็ดปลูกอินทผลัมในทุ่งกุลาร้องไห้ ชูรายได้ดีขายเริ่มต้น กก.ละ 500 บาท

  เกษตรกรร้อยเอ็ดหันมาปลูกอินทผลัม เหตุสามารถปลูกในพื้นที่แห้งแล้งอย่างทุ่งกุลาร้องไห้ได้ และมีราคาดี ชูขายเริ่มต้นกิโลกรัมละ 500 บาท ขณะที่สภาเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดหนุนปลูกอินทผลัม ชี้เป็นทางเลือก [...]

มกราคม 10, 2017

ชี้ช่องรวย!! เพาะกุ้งก้ามแดงอาชีพเสริมเพิ่มรายได้หลักหมื่น

กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งล็อบสเตอร์(Lobster)น้ำจืด มีถิ่นกำเนิดที่ประเทศออสเตรเลีย ถูกนำเข้ามาในประเทศไทยจากโครงการหลวง ปัจจุบันกุ้งชนิดนี้กำลังได้รับความสนใจของเกษตรกร อีกทั้งการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงมีการลงทุน [...]

ธันวาคม 20, 2016

แดง หวาน กรอบ…ราชินีทับทิมสยาม

ราชินีทับทิมสยาม ชื่อที่บ่งบอกได้ถึงความยิ่งใหญ่ อลังการ เป็นชื่อของข้าวโพดสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจกันอย่างมากในแวดวงเกษตรกรที่ชื่นชอบการปลูกข้าวโพด สาเหตุของความยอดฮิตคงหนีไม่พ้นความแปลกให [...]

ธันวาคม 20, 2016

เกษตรกรมหาสารคามนิยมเลี้ยงจระเข้ ชูกำไรเท่าตัว

ปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งต้องการจระเข้เพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มาจากจระเข้จำนวนมาก จึงทำให้จระเข้ไม่เพียงพอต่อความต้องการในท้องตลาด ส่งผลให้บริษัทดังกล่าวเร่งผลิตลูกพันธุ์จระเข้ เพื่อให้เพียงพอต่อความ [...]

ธันวาคม 1, 2016

โรงงานน้ำตาลเผยรับซื้อใบอ้อยราคาดี ชี้ใช้เป็นพลังงานไฟฟ้า

บริษัท น้ำตาลมิตรภูเขียว จ.ชัยภูมิ ชูนโยบายรับซื้อใบอ้อยเพื่อนำมาเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าภายในโรงงาน สร้างทางเลือกใหม่ให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ต้องการเพิ่มมูลค่าของผลผลิต นายธนพงศ์ สุวรรณโรจน์ เจ [...]

มิถุนายน 22, 2016