หมวดหมู่: เกษตร

โรงงานน้ำตาลเผยรับซื้อใบอ้อยราคาดี ชี้ใช้เป็นพลังงานไฟฟ้า

บริษัท น้ำตาลมิตรภูเขียว จ.ชัยภูมิ ชูนโยบายร…

นักวิชาการเตือนสารพิษตกค้างในพืชผัก พบมีความเสี่ยงสูง

  ชาวบ้านม่วงใหญ่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสาร…

สารคามแล้งหนักในรอบ 5 ปี รัฐสั่งเกษตรกรงดปลูกข้าวนาปรัง หวั่นน้ำไม่พอใช้ในฤดูร้อนนี้

ปัญหาภัยแล้งของจังหวัดมหาสารคาม เป็นปัญหาที่…