หมวดหมู่: เศรษฐกิจ

มะพร้าวขาดตลาด ผู้ประกอบการเผย สั่งมะพร้าวนอกมาขาย หวั่นขาดทุน

  มะพร้าวจากภาคใต้ขาดตลาด ผู้ประกอบการเ…

เกษตรกรขาดทุนเหตุราคามันสำปะหลังตกต่ำ

  ราคามันสำปะหลังตกต่ำในรอบสองปี เหตุจา…

นิสิต มมส หันพึ่งเงินนอกระบบ ชี้ใช้สิทธิ กยศ. ค้ำ

นิสิต มมส หันพึ่งเงินนอกระบบ โดยใช้สิทธิ กยศ…