More
  Friday, September 25, 2020

  Ride to live ร่วมกับ สภ.เขวาใหญ่ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้จราจรให้นิสิต บริเวณตลาดน้อย มมส.

  -

   เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 นิสิตชมรมสื่อสร้างสรรค์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเขวาใหญ่ จัดกิจกรรม “Ride to live at MSU” ขึ้นบริเวณตลาดน้อย มมส เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎจราจรและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้บนท้องถนน โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีการร่วมสนุกด้วยการเล่นเกมรับของรางวัลและฟังบรรยายกฎหมายที่ประชาชนทุกคนควรปฏิบัติตามในการใช้ท้องถนนร่วมกับผู้อื่นโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากทาง สภ.เขวาใหญ่

  นางสาวอังคณา พลครบุรี ประธานโครงการ “Ride to live at MSU” ได้กล่าวเกี่ยวกับจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้ว่า “กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างการเรียนรู้ การตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎจราจรให้กับนิสิตในมหาลัยวิทยาลัยมหาสารคามที่จะต้องใช้รถใช้ถนนร่วมกับผู้อื่น และนำไปสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน”

  นางสาวอังคณา ได้กล่าวถึงที่มาของโครงการนี้ว่า “กิจกรรมนี้เริ่มมาจาก เราเห็นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีหลาย ๆ คนที่ไม่เคารพกฎจราจร ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่ตีไฟเลี้ยว เราจึงได้คิดโครงการนี้ขึ้นมาว่า ทำยังไงจะให้นิสิตในมหาลัยวิทยาเกิดการตระหนัก เราเลยสร้างโครงการนี้ขึ้นมาผ่านการคิดกระบวนการคิดถ่ายทอดความคิด ความรู้ จึงเป็นกลายเป็น MSU be Careful สื่อวินัยจราจรสร้างสรรค์ ใช้สื่อในการถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ความรู้ต่าง ๆ ให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคคาม”

  ประธานโครงการกล่าวถึงการได้รับความสนับสนุนจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการว่า “อาจารย์มีความคิดเห็นเดียวกับเรา เรื่องนิสิตในมหาวิทยาลัยไม่เคารพกฎจราจร มีส่วนน้อยที่ทำตามกฎ ถ้าเราทำโครงาการนี้น่าจะดี อีกอย่างเรามีความรู้และเราเรียนนิเทศศาสตร์ เราเรียนเกี่ยวกับสื่อ สื่อต่าง ๆ และสื่อที่พบเห็นบ่อยครั้งจะอยู่ในรูปแบบออนไลน์ เราสามารถผลิตสื่อออกมาได้ โครงการนี้ จึงเป็นการเอาความรู้ที่อยู่ในห้องเรียน ที่เราเรียนมาสร้างประโยชน์ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยได้”

  นางสาวอังคณา ได้กล่าวทิ้งท้ายเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ว่า “กิจกรรมนี้หลังจากวันนี้ที่จัดเป็นอีเว้น เป็นบูธ จะมีในวันนี้ (19 สิงหาคม 2563) เป็นการปักป้ายรณรงค์รอบมหาวิทยาลัย มีทั้งหมด20 จุด ในเพจ RIDE to LIVE จะมีสื่อต่าง ๆ ที่คอยประชาสัมพันธ์ลงเพจให้ได้ติดตามและรับชมความรู้เกี่ยวกับการจราจร”

  ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาให้การบรรยายในกิจกรรม พันตำรวจโทกฤษณ์ ภูวิจิตร สารวัตรป้องกันและปราบปราม สภ.เขวาใหญ่  ได้กล่าวถึงปัญหาการจาราจรที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามว่า “ปัญหาหลักในเรื่องของการจราจรจะไม่มีปัญหาเนื่องจากปริมาณของรถไม่มาก จะมีเป็นบางช่วงอย่างเวลาเช้าและเย็น แต่ปัญหาจริง ๆ แล้วเกิดจากการละเลยการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเช่น ไม่สวมหมวกนิรภัย ส่วนใหญ่ที่มักละเลยจะเป็นกลุ่มของนิสิตที่สัญจรไปมารอบ ๆ เขตของมหาวิทยาลัย และเรื่องเกี่ยวกับการไม่รอสัญญาณไฟจราจรซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะปฏิบัติตามก็ยังมีการละเลยในส่วนนี้อยู่ และเป็นส่วนที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เพราะมีความไม่ปลอดภัย หลัก ๆ แล้วจะเป็นในสองเรื่องนี้

  อีกเรื่องจะเกี่ยวกับความสามารถในการใช้รถ ใช้ถนน บางคนไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ขับรถได้แต่ไม่รู้วิธีที่จะขับรถให้ถูกต้องปลอดภัยตามกฎจราจรและยังคงพบเห็นเป็นจำนวนมาก ในบางครั้งจะเป็นอันตรายต่อผู้อื่นที่ใช้รถใช้ถนน ไม่เพียงแค่ตัวของผู้ขับเองเพราะความสามารถในการขับรถยังไม่พร้อมในการใช้รถใช้ถนนก็จะเป็นอันตรายต่อผู้อื่นด้วยเช่นกัน พันตำรวจโทรกฤษณ์ ภูวิจิตร กล่าว

  นอกจากนี้พันตำรวจโทกฤษณ์ ยังกล่าวต่อในเรื่องการแก้ปัญหาการขับขี่บนท้องถนนอีกว่า “การแก้ปัญหาของทางตำรวจจะเป็นเรื่องของการกรวดขันวินัยการจราจร จะมีการตั้งจุดตรวจเพื่อให้คนที่ใช้รถใช้ถนนตระหนักว่าการกระทำดังที่กล่าวไปมีความผิดในการใช้รถใช้ถนน ก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง บางครั้งขึ้นอยู่กับระดับการแก้ปัญหาด้วยตัวเองของผู้ขับขี่เองด้วย นอกจากนี้ก็จะมีการทำงานร่วมกับนิสิตที่เป็นแกนนำหลักในการรณรงค์ให้การช่วยเหลือด้วย เช่นการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนให้มีการตระหนักมากขึ้นในกับขับขี่บนท้องถนน”

  พันตำรวจโทกฤษณ์ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “กิจกรรมในวันนี้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายทั่ว ๆ ไปที่ประชาชนทุกคนควรจะรู้และต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายเพื่อลดอุบัติเหตุและมีการใช้รถใช้ถนนขับขี่ร่วมกับผู้อื่นอย่างปลอดภัย”

  นอกจากนี้ภายในกิจกรรมยังมีการร่วมสนุกเล่นเกมเพื่อรับกระเป๋าผ้าจากทางโครงการ ดนตรีโฟล์คซองจากสมาชิกในชมรมและการแสดงหมอลำจากนิสิตคณะดุริยางคศิลป์

  พิชญา มาลัยนาค,มรินทร์ธรา ศิริวาลย์,อารีย์รัตน์ ทองสาย,อดิศร จันหอม,ฤตภาส อาจรักษา ทีมข่าวหนังสือพิมพ์สื่อมวลชนรายงาน

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  มมส. จัดพีธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

  มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อเป็กการระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์และเป็นกิจกรรมที่เป็นศิริมงคล เริ่มต้นชีวิตการเรียนที่ดี

  Ride to live ร่วมกับ สภ.เขวาใหญ่ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้จราจรให้นิสิต บริเวณตลาดน้อย มมส.

  นิสิตชมรมสื่อสร้างสรรค์จัดโครงการ Ride to live at MSU อยู่ขึ้นที่ตลาดน้อย มมส เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ขับขี่รถตามกฎจราจร โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีการให้ความรู้ด้านการจราจรจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เขวาใหญ่

  แนวร่วมนิสิต มมส.เพื่อประชาธิปไตยแสดงจุดยืนต่อต้านเผด็จการ “อีสานสิบ่ทน” บริเวณลานแปดเหลี่ยม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมชุมนุม “อีสานสิบ่ทน” เพื่อเป็นการแสดงออกถึงจุดยืนทางการเมืองยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลให้ยุบสภาและจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับ 2540 ในกิจกรรมครั้งนี้มีการเข้าร่วมของทั้งนิสิต นักศึกษาและนักเรียนที่มีอุมดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน โดยการจัดกิจกรรมเป็ฯไปอย่างสงบภายใต้การรักษาความปลอดภัยจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ

  มมส จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ น้องใหม่ภุมริน 12 แบบ New Normal

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ รุ่นภุมริน 12 โดยมีองค์การนิสิต ร่วมกับกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้แนวคิด "โฮมขวัญน้องจ่องสายแนน ผูกเอาแขน ว่ามาเย้อขวัญเอย" ในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ ลานอัฐศิลป์ (แปดเหลี่ยม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน มีนายธงฉาน บุดดา นายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงาน กิจกรรมในครั้งนี้มีมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 แบบ New Normal

  นิสิตแจงตลาดน้อยไม่สะอาดตามมาตรฐานวอนม.ปรับปรุงให้เหมาะสม

  มีนิสิตมากมายออกมาโพสต์ทักท้วงตามสังคมออนไลน์ ในกลุ่มมหาวิทยาลัยมากมายพร้อมแนบรูปภาพประกอบเกี่ยวกับความสะอาดและความระมัดระวังของพ่อค้าแม่ค้า วอนให้มีหน่วยงานลงมาตรวจสอบร้านอาหารแต่ละร้าน เนื่องจากอาหารที่ได้ตามสั่งนั้นมีการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอมอยู่หลายครั้งด้วยกัน

  HashTag ที่น่าสนใจ