More
  Friday, December 4, 2020

  Ride to live ร่วมกับ สภ.เขวาใหญ่ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้จราจรให้นิสิต บริเวณตลาดน้อย มมส.

  -

   เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 นิสิตชมรมสื่อสร้างสรรค์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเขวาใหญ่ จัดกิจกรรม “Ride to live at MSU” ขึ้นบริเวณตลาดน้อย มมส เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎจราจรและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้บนท้องถนน โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีการร่วมสนุกด้วยการเล่นเกมรับของรางวัลและฟังบรรยายกฎหมายที่ประชาชนทุกคนควรปฏิบัติตามในการใช้ท้องถนนร่วมกับผู้อื่นโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากทาง สภ.เขวาใหญ่

  นางสาวอังคณา พลครบุรี ประธานโครงการ “Ride to live at MSU” ได้กล่าวเกี่ยวกับจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้ว่า “กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างการเรียนรู้ การตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎจราจรให้กับนิสิตในมหาลัยวิทยาลัยมหาสารคามที่จะต้องใช้รถใช้ถนนร่วมกับผู้อื่น และนำไปสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน”

  นางสาวอังคณา ได้กล่าวถึงที่มาของโครงการนี้ว่า “กิจกรรมนี้เริ่มมาจาก เราเห็นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีหลาย ๆ คนที่ไม่เคารพกฎจราจร ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่ตีไฟเลี้ยว เราจึงได้คิดโครงการนี้ขึ้นมาว่า ทำยังไงจะให้นิสิตในมหาลัยวิทยาเกิดการตระหนัก เราเลยสร้างโครงการนี้ขึ้นมาผ่านการคิดกระบวนการคิดถ่ายทอดความคิด ความรู้ จึงเป็นกลายเป็น MSU be Careful สื่อวินัยจราจรสร้างสรรค์ ใช้สื่อในการถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ความรู้ต่าง ๆ ให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคคาม”

  ประธานโครงการกล่าวถึงการได้รับความสนับสนุนจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการว่า “อาจารย์มีความคิดเห็นเดียวกับเรา เรื่องนิสิตในมหาวิทยาลัยไม่เคารพกฎจราจร มีส่วนน้อยที่ทำตามกฎ ถ้าเราทำโครงาการนี้น่าจะดี อีกอย่างเรามีความรู้และเราเรียนนิเทศศาสตร์ เราเรียนเกี่ยวกับสื่อ สื่อต่าง ๆ และสื่อที่พบเห็นบ่อยครั้งจะอยู่ในรูปแบบออนไลน์ เราสามารถผลิตสื่อออกมาได้ โครงการนี้ จึงเป็นการเอาความรู้ที่อยู่ในห้องเรียน ที่เราเรียนมาสร้างประโยชน์ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยได้”

  นางสาวอังคณา ได้กล่าวทิ้งท้ายเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ว่า “กิจกรรมนี้หลังจากวันนี้ที่จัดเป็นอีเว้น เป็นบูธ จะมีในวันนี้ (19 สิงหาคม 2563) เป็นการปักป้ายรณรงค์รอบมหาวิทยาลัย มีทั้งหมด20 จุด ในเพจ RIDE to LIVE จะมีสื่อต่าง ๆ ที่คอยประชาสัมพันธ์ลงเพจให้ได้ติดตามและรับชมความรู้เกี่ยวกับการจราจร”

  ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาให้การบรรยายในกิจกรรม พันตำรวจโทกฤษณ์ ภูวิจิตร สารวัตรป้องกันและปราบปราม สภ.เขวาใหญ่  ได้กล่าวถึงปัญหาการจาราจรที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามว่า “ปัญหาหลักในเรื่องของการจราจรจะไม่มีปัญหาเนื่องจากปริมาณของรถไม่มาก จะมีเป็นบางช่วงอย่างเวลาเช้าและเย็น แต่ปัญหาจริง ๆ แล้วเกิดจากการละเลยการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเช่น ไม่สวมหมวกนิรภัย ส่วนใหญ่ที่มักละเลยจะเป็นกลุ่มของนิสิตที่สัญจรไปมารอบ ๆ เขตของมหาวิทยาลัย และเรื่องเกี่ยวกับการไม่รอสัญญาณไฟจราจรซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะปฏิบัติตามก็ยังมีการละเลยในส่วนนี้อยู่ และเป็นส่วนที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เพราะมีความไม่ปลอดภัย หลัก ๆ แล้วจะเป็นในสองเรื่องนี้

  อีกเรื่องจะเกี่ยวกับความสามารถในการใช้รถ ใช้ถนน บางคนไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ขับรถได้แต่ไม่รู้วิธีที่จะขับรถให้ถูกต้องปลอดภัยตามกฎจราจรและยังคงพบเห็นเป็นจำนวนมาก ในบางครั้งจะเป็นอันตรายต่อผู้อื่นที่ใช้รถใช้ถนน ไม่เพียงแค่ตัวของผู้ขับเองเพราะความสามารถในการขับรถยังไม่พร้อมในการใช้รถใช้ถนนก็จะเป็นอันตรายต่อผู้อื่นด้วยเช่นกัน พันตำรวจโทรกฤษณ์ ภูวิจิตร กล่าว

  นอกจากนี้พันตำรวจโทกฤษณ์ ยังกล่าวต่อในเรื่องการแก้ปัญหาการขับขี่บนท้องถนนอีกว่า “การแก้ปัญหาของทางตำรวจจะเป็นเรื่องของการกรวดขันวินัยการจราจร จะมีการตั้งจุดตรวจเพื่อให้คนที่ใช้รถใช้ถนนตระหนักว่าการกระทำดังที่กล่าวไปมีความผิดในการใช้รถใช้ถนน ก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง บางครั้งขึ้นอยู่กับระดับการแก้ปัญหาด้วยตัวเองของผู้ขับขี่เองด้วย นอกจากนี้ก็จะมีการทำงานร่วมกับนิสิตที่เป็นแกนนำหลักในการรณรงค์ให้การช่วยเหลือด้วย เช่นการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนให้มีการตระหนักมากขึ้นในกับขับขี่บนท้องถนน”

  พันตำรวจโทกฤษณ์ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “กิจกรรมในวันนี้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายทั่ว ๆ ไปที่ประชาชนทุกคนควรจะรู้และต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายเพื่อลดอุบัติเหตุและมีการใช้รถใช้ถนนขับขี่ร่วมกับผู้อื่นอย่างปลอดภัย”

  นอกจากนี้ภายในกิจกรรมยังมีการร่วมสนุกเล่นเกมเพื่อรับกระเป๋าผ้าจากทางโครงการ ดนตรีโฟล์คซองจากสมาชิกในชมรมและการแสดงหมอลำจากนิสิตคณะดุริยางคศิลป์

  พิชญา มาลัยนาค,มรินทร์ธรา ศิริวาลย์,อารีย์รัตน์ ทองสาย,อดิศร จันหอม,ฤตภาส อาจรักษา ทีมข่าวหนังสือพิมพ์สื่อมวลชนรายงาน

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  จัดใหญ่ MSU Open house 2020 เปิดบ้านครั้งแรก 17 คณะ 2 วิทยาลัย

  กองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับกองกิจการนิสิตและ 17 คณะในมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดกิจกรรม MSU Open House ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2563 ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้ง 2 วิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีโอกาสได้รู้จักกับคณะสาขาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น โดยมีการให้นักเรียนที่สนใจลงทะเบียนเลือกคณะที่ต้องการเข้าชมล่วงหน้าผ่านทางออนไลน์ หรือเข้ามาลงทะเบียนหน้างาน

  ขยะทิ้งแล้วไปไหน?

  จังหวัดมหาสารคามเป็นจังหวัดที่มีประชากรแฝงเป็นจำนวนมากเนื่องจากมีสถานศึกษาและชุมชนอยู่ร่วมกัน ซึ่งสิ่งที่ตามมาจากการมีประชากรแฝงจำนวนมากคือขยะ แล้วขยะทั้งหมดที่มีมากมายเหล่านี้เมื่อถูกทิ้งแล้วนำไปที่ไหนต่อ ? นี่เป็นประโยคคำถามที่หลายคนตั้งข้อสงสัย ขยะทั้งหมดที่มีรถขยะเข้ามาเก็บทุก ๆ เช้าถูกนำไปทิ้งที่ไหนต่อแล้วมีกระบวนการจัดการกับขยะเหล่านี้อย่างไร มีการคัดแยกขยะหรือไม่นั้น บทความนี้จะพาทุกคนไปไขข้อสงสัยกัน

  ของเก่าก็มีราคา กิจการซื้อขายขยะ

  ขยะ เกิดจากการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในแต่ละวัน แต่ละกิจกรรมล้วนมีการใช้ทรัพยากรหลายอย่างที่มี การใช้แล้วทิ ้งอย่างไม่เห็นคุณค่า ไม่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม สิ่งของที่พังหรือเสียไปแล้วถูกน าไปทิ ้ง จนเกิดเป็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมตามมาในที่สุด เมื่อเกิดปัญหาขึ ้นก็มีแนวทางการแก้ไขหลากหลายวิธีที่ขึ ้นอยู่กับบริบทของคนในสังคม

  นิสิตมมส.โวย นกพิราบบุกหอใน

  นิสิตมมส.เรียกร้องกองอาคารและสถานที่เหตุนกพิราบสร้างความเดือดร้อนภายในมหาวิทยาลัย ด้านกองกองอาคารแก้ปัญหาแล้ว แต่ยังมีผลกระทบอื่นตามมา

  ตีแผ่ชีวิตเด็กปั๊ม…กับปัญหาความเหลื่อมล้ำและการดิ้นรนในสังคมทุนนิยม

  ตีแผ่ชีวิตเด็กปั๊มกับปัญหาความเลื่อมล้ำและการดิ้นรนในสังคมทุนนิยม

  HashTag ที่น่าสนใจ